VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing

Announcements in Forum : Music Sharing
 
12-12-2008 until 12-12-2020
Infiniti Infiniti is offline
Administrator
 
Join Date: Apr 2008
Posts: 63
Cách để đăng ký và kích hoạt tà i khoản của bạn !!!!

  1. Trước hết bạn phải Click và o Register link để trở thà nh Member : http://forum.vuilen.com/register.php  2. Sau Đây là cách để Kích Hoạt (Activate Account):

    1. Bạn và o lại email mà bạn dùng đế ghi danh Thà nh Viên, bạn sẽ thấy email của Vuilen.com gửi cho ban. Trong đó sẽ có cái link, bạn hãy click và o để Activate account của ban.


  3. Nếu bạn không nhận được email nà o từ VuiLen.com thì bạn cần click và o link nà y đế server email cho bạn cái link Kích Họat:

    1. http://forum.vuilen.com/register.php?do=requestemail


    2. Là m Theo Hướng Dẫn Số 2
Good luck,

VuiLen.com


 
Forum Jump

All times are GMT -5. The time now is 12:48 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.