View Single Post
  #1  
Old 07-07-2016, 03:29 AM
xuka_94
Guest
 
Posts: n/a
Bài h?c t? v?ng ti?ng Nh?t s? c?p - Minnano Nihongo bài 2

1. ???cái này
2. ???cái ?ó
3. ???cái kia
4. ???cái nào
5. ???sách
6. ????t? ?i?n
7. ????t?p chí
8. ?????báo
9. ????t?p h?c
10. ?????s? tay
11. ????danh thi?p
12. ????th?
13. ????????th? ?i?n tho?i
14. ?????vi?t chì
15. ?????:vi?t bi
16. ???chìa khóa
17. ??????ng h?
18. ???cây dù
19. ????cái c?p
20. ????b?ng cassette
21. ?????????máy ghi âm
22. ????máy tivi
23. ????máy radio
24. ????máy ch?p hình
25. ????????máy tính
26. ??????xe ôtô
27. ????cái bàn
28. ???cái gh?
29. ???????chocola
30. ?????cafe
31. ????ti?ng anh
32. ?????ti?ng nh?t
33. ???cái gì
34. ???cái gì
35. ????úng r?i
36. ????xin m?i
37. ???????????chính tôi m?i ph?i xin ông giúp ?? cho