View Single Post
  #1  
Old 09-06-2017, 10:04 PM
dm659172
Guest
 
Posts: n/a
C?n bán g?p ??t 2mt nguy?n duy trinh 0933.594.592

DT: 6m X 28m ( hi?n di?n)

DT: 6m x 18m (trong s?)

Giá:35 tri?u

Liên h? chính ch?: 0933.594.592 - 0904.594.592 (Miss Tuy?n)

Pháp lý: S? h?ng riêng, chính ch?, sang tên li?n.

V? trí:???ng Nguy?n Duy Trinh ngay Vòng Xoay P.Phú H?u,Q9.

H? t?ng: C? s? h? t?ng ??y ??. ???ng ép nh?a 10m, h? th?ng n??c s?ch, h? th?ng c?ng thoát n??c.

Ti?n ích:

-G?n khu Công Ngh? Cao, g?n tr??ng h?c t? m?u giáo ??n ??i h?c,g?n ch? cây x?ng, trung tâm th??ng m?i,hành chính.

-Giao thông thu?n l?i ?i các qu?n 1.2, trung tâm TP HCM và các t?nh ??ng Nai,Bình D??ng, g?n ngay cao t?c Long Thành- D?u Giây r?t ti?n qua các t?nh ??ng Nai, V?ng Tàu,....và các tuy?n ???ng l?n ? Nguy?n Duy Trinh, Võ Chí Công,... ?i qua các C?ng c?a Thành ph?.

-?i ngã t? Th? ??c 4km, vào n?i thành 20p.

- Ph??ng th?c thanh toán:??t c?c 50 tri?u trong vòng 15 ngày công ch?ng sang tên.

- C? h?i ??u t? có l?i nhu?n cao

- Hãy bi?n c? h?i thành l?i nhu?n th?c t? ngay bây gi?.

Hình ?nh m?t ti?n ??t:Reply With Quote