View Single Post
  #1  
Old 04-26-2017, 07:20 AM
tungldhps
Guest
 
Posts: n/a
Cách tr? thâm nách ??n gi?n t?i nhà

Vùng nách thâm ?en, s?m màu khi?n cho b?n c?m th?y m?t t? tin không dám nh?ng chi?c áo sát nách hay nh?ng b? bikini nóng b?ng. Nguyên nhân gây ra nách b? thâm ?en là gì? Có cách nào ?? tr? thâm nách nhanh nh?t không? ??ng lo l?ng, bài vi?t d??i ?ây chia s? cho b?n 10 cách tr? thâm nách hi?u qu? nh?t t?i nhà t? nh?ng nguyên li?u t? nhiên s? giúp vùng nách h?t thâm ?en nhanh chóng.

Nguyên nhân thâm nách

Có nhi?u nguyên nhân d?n ??n vi?c làn da vùng nách b? thâm trong ?ó ph?i k? ??n m?t s? nguyên nhân chính sau:
>>> cách tr? b?nh hôi nách t?n g?c


– C?ch nh? lông nách không ?úng cách khi?n da vùng nách và các nang lông b? t?n th??ng, t? bào da t?ng c??ng s?n sinh collagen khi?n da vùng nách b? thâm s?m s?n sùi
– Dùng nhi?u l?n kh? mùi có n?ng ?? c?n cao c?ng là nguyên nhân khi?n vùng nách b? thâm ?en
– M?c qu?n áo quá ch?t khi?n qu?n áo c? sát vào vùng nách c?ng là nguyên nhân khi?n nách b? thâm s?m
>>> Vì sao l?i hôi nách

Cà chua tr? thâm nách hi?u qu?

Không ch? là món ?n b? d??ng, cà chua còn là m?t cách tr? thâm nách hi?u qu? và thu?n ti?n. B?n có th? tin t??ng vi?c trái cà chua có th? giúp b?n di?n nh?ng b? ?? khoét nách và sexy ??y kiêu hãnh.
ch?a hôi nách có h?i không
tr? hôi nách b?ng công ngh? n?i soi có hi?u qu? không


Nguyên li?u c?n chu?n b?:

2 qu? cà chua
Máy xay sinh t?
N??c

S? d?ng:
Cách 1: R?a s?ch cà chua, thái lát m?ng r?i chà tr?c ti?p lên khu v?c b? thâm ? d??i cánh tay.
Cách 2: Cho cà chua vào máy xay sinh t? ép l?y n??c c?t nguyên ch?t. L?y bông gòn s?ch ch?m tr?c ti?p n??c ép cà chua vào vùng nách. ??p kho?ng 15-20 phút nh? r?a s?ch b?ng n??c.
Reply With Quote