View Single Post
  #3  
Old 05-03-2017, 11:50 AM
tungldhps
Guest
 
Posts: n/a
2 cách làm tr?ng da t? t? nhiên

H?u h?t ch? em khi t?m tr?ng da, s? d?ng kem d??ng làm tr?ng da ??u lo ng?i r?ng da s? y?u ?i, d? b?t n?ng sau khi s? d?ng. Tuy nhiên, n?u b?n áp d?ng ph??ng pháp ?úng cách thì nh?ng lo ng?i la?n da bi? ?n n??ng hoàn toàn không th? x?y ra.

Dùng b?t ngh? làm tr?ng da

B?t ngh? có công d?ng làm tr?ng da t? nhiên, giúp da kh?e m?nh h?n, nh? v?y hoàn toàn không khi?n da b?n b?t n?ng sau khi s? d?ng. Tuy nhiên, nh??c ?i?m c?a ph??ng pháp này ch? là th?i gian s? d?ng c?n kéo dài, b?n c?n kiên trì ?? có k?t qu? cao nh?t.
>>> m?t n? b? s?a t??i không ???ng

Công th?c làm sa?ng da không b?t n?ng v?i b?t ngh? nh? sau:
Nguyên li?u g?m có: 1 thìa b?t ngh?, s?a t??i, 1/2 b?t mì, n?a thìa m?t ong
Tr?n ??u b?t ngh?, b?t mì, m?t ong sau ?ó cho thêm l??ng s?a v?a ?? ?? có 1 h?n h?p s?t, h?i l?ng. Thoa ??u h?n h?p nên da m?t ho?c toàn thân n?u t?m tr?ng toàn thân, massage nh? nhàng sau ?ó t?m l?i v?i n??c ?m.
>>> t?m tr?ng cho nam gi?i
Công th?c tr?ng da t? g?o

Làm tr?ng da b?ng g?o (n??c vo g?o, cám g?o) ?ã không còn quá xa l?, thêm 1 công th?c làm tr?ng da không b?t n?ng v?i b?t g?o, giúp b?n tr?ng h?ng t? nhiên không lo s?m ?en vì n?ng.

t?m tr?ng cho da ?en b?m sinh
có nên t?m tr?ng hay không

Nguyên li?u chu?n b? ?? t?m tr?ng nh? sau: 1 thìa b?t g?o, 1 ít gel lô h?i ?ã nghi?n nát, 1 thìa m?t ong nguyên ch?t. Tr?n ??u nguyên li?u, thêm 1 ít n??c cho h?n h?p h?i l?ng, thoa 1 l?p m?ng ??u lên da, ?? h?n h?p trên da kho?ng 20 phút sau ?ó t?m s?ch l?i v?i n??c ?m.
Reply With Quote