View Single Post
  #1  
Old 07-25-2019, 05:12 AM
luhai123 luhai123 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 592
La Masia v?a b?t ng? chia tay Barcelona

Bale không ?i theo d?ng cho m??n; Lampard báo tin vui v? Kante; Valverde khen Griezmann; Real Madrid ?á giao h?u v?i Red Bull Salzburg; HLV Nishino s? ???c ch?n sân ??u v?i Vi?t Nam; Vi?t Nam s? g?p khó kh?n tr??c Thái Lan..., là nh?ng n?i dung chính trong b?n tin 0H hôm nay c?a B?S.
Xavi Simons chia tay Barcelona. Tài n?ng tr? 16 tu?i ng??i Hà Lan, m88cvf c?u th? ???c ?ánh giá là ngôi sao sáng nh?t lò ?ào t?o La Masia v?a b?t ng? chia tay Barcelona. Theo báo chí TBN, c?u th? ???c ví là “Xavi ?? nh?” hay "Xavi nhí" này có th? s? chuy?n ??n PSG.
Lampard báo tin vui v? Kante. Sau tr?n th?ng Barcelona 2-1, HLV Lampard cho bi?t quá trình h?i ph?c ch?n th??ng c?a Kante ?ang di?n ra r?t t?t và ti?n v? ng??i Pháp s? s?m tr? l?i thi ??u.
Valverde khen Griezmann. Sau tr?n Griezmann ra m?t Barca (tr?n thua Chelsea), HLV Valverde ?ã ng?i khen ti?n ??o ng??i Pháp và cho r?ng Griezmann r?t nguy hi?m m?i khi có bóng.
Real Madrid ?á giao h?u v?i Red Bull Salzburg. K?n k?n tr?ng xác nh?n s? ?á giao h?u v?i Red Bull Salzburg t?i Áo vào ngày 8/8 sau tour du ??u hè ? M? và ??c.

HLV Nishino s? ???c ch?n sân ??u v?i Vi?t Nam. Báo chí Thái Lan ty le ma cao cho bi?t HLV Nishino s? ??n th? sát SV? c?a tr??ng ??i h?c Thammasat, sân nhà c?a True Bangkok United ?? xem n?i này có ?? ?i?u ki?n t? ch?c tr?n Thái Lan – Vi?t Nam ? vòng lo?i World Cup 2022 (5/9) hay không.
Vi?t Nam s? g?p khó kh?n tr??c Thái Lan. BLV Quang Huy cho r?ng ?T Vi?t Nam s? g?p nhi?u khó kh?n trong tr?n ??u v?i Thái Lan ? vòng lo?i World Cup 2022 vào ngày 5/9. Theo BLV Quang Huy, Vi?t Nam g?p khó b?i Voi chi?n không ch? ?á ?? giành 3 ?i?m mà còn vì s? s? di?n do cay cú vì ?? thua R?ng vàng ? King’s Cup.
Valverde không ??m b?o t??ng lai cho Rakitic. Sau tr?n thua Chelsea 1-2, HLV Valverde bóng gió cho hay Rakitic (ti?n v? ghi bàn cho Barcelona ? tr?n thua Chelsea) có th? không ? l?i Nou Camp mùa gi?i t?i.
Bale không ?i theo d?ng cho m??n. Ng??i ??i di?n c?a Bale, ông Jonathan Barnett cho bi?t có th? tuy?n th? x? Wales s? ?i trong tu?n t?i ho?c ? l?i Real Madrid 3 n?m n?a (h?t h?n h?p ??ng) nh?ng s? không r?i Bernabeu theo d?ng cho m??n.
Reply With Quote