View Single Post
  #5  
Old 06-28-2009, 09:48 PM
no_mimosa
Guest
 
Posts: n/a
Re: Tên Độc

Túy Quyền

Hai bợm nhậu đi ngược chiều lảo đảo đụng nhau. Bợm nà y nổi giận xô bợm kia té nhà o rồi đắc ý cười ha hả.
- Công nhận túy quyền của mình lợi hại thật, mới xô nhẹ một cái là ba bốn thằng té nhà o liền.
Bợm kia lồm cồm ngồi dậy, lè nhè giọng bất bình:
- Ba bốn thằng bọn mày xúm và o đánh một người say như tao thật là hèn!

(vnexpress)
Reply With Quote