View Single Post
  #116  
Old 12-28-2008, 02:57 AM
My_Pretty_Boy
Guest
 
Posts: n/a
Re: trung tâm hình ảnh manga,anime,v..v

ừm , em và o ủng hộ chỵ thườg xuyên nha toph ! Đó là ep1 phần 2/3 đó , sau khi post xong tập 1 skip beat hoà n chỉnh thì em muốn post film gì , chị sẽ post cho ^_^
Reply With Quote