View Single Post
  #3  
Old 08-07-2007, 07:04 PM
sweet_strawberry
Guest
 
Posts: n/a
Re: Tự điển dịch tự động Anh<->Việt

Wow..., wow..., wow..., cái nà y hay thiệt à h nghen. Nhưng nếu mà có cuốn tự điển sống thì hay bít mấy. I mean it's better if I get a person who knows Eng and Vietnamese very well to translate for me, and I don't need to dl anything, hà hà , mình luời dã man, chắc trên đời nì hổng có ai lười hơn mình wé.
Reply With Quote