View Single Post
  #4  
Old 08-08-2007, 08:16 AM
ChjcK3nBaby
Guest
 
Posts: n/a
Re: Tự điển dịch tự động Anh<->Việt

hjx em gà wá cho em hỏi sử dụng cái nì kỉu gì zậy? em chả thấy chỗ nà o để viết cả...Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone.scr
Reply With Quote