View Single Post
  #10  
Old 08-17-2007, 07:57 PM
nangtienca1
Guest
 
Posts: n/a
Re: Dà nh cho những bạn học Piano

Úi, vậy dê lè đúng wùi. Pé học thầy riêng nà , học dược 1 ít vốn liếng, hẻm pik coá jữ được lâu hem nửa !!!
Reply With Quote