View Single Post
  #1  
Old 09-24-2008, 10:26 PM
BlueTear BlueTear is offline
Super Moderator
 
Join Date: Apr 2008
Location: Ở hà nh tinh khác
Posts: 571
Cãi Lương: Ngọn Đèn Tiên (Thập Sư Đại Phủ) (Vũ Linh, Ngọc Huyền)


Last edited by Trieuphong; 12-24-2008 at 08:49 PM..
Reply With Quote