Thread: Help tiny ui
View Single Post
  #2  
Old 08-15-2007, 08:38 PM
tinychip
Guest
 
Posts: n/a
Re: Help tiny ui

Chắc computer của bác đả bị malware tấn công. Bác phải delete mấy cái trong programs mới được.
Và o download cái nà y Hijackthis:
Dowload: http://www.trendsecure.com/portal/en...HJTInstall.exe

Cách install và post hijackthis log:
1) Download về
2) Chạy phần mềm. (install)
3) Nhấn và o Do a System Scan and save a log
4) Chờ cho cái log xuất hiện, copy và paste tất cả, sau đó post lên đây. (xong việc của bạn)

Tui sẽ phân tích và đưa ra phương án xữ lí.

P.S. về phần cái loa, bạn nên coi nó lại. Đôi khi cái loa bị hư rồi.
Reply With Quote