View Single Post
  #1  
Old 07-05-2019, 01:51 PM
luhai123 luhai123 is offline
Gold Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 363
Juninho ?ã lên ti?ng thúc gi?c Barcelona

Gomes yêu Everton; Bologna gi? chân Palacio; Qatar quan tâm ??n Milan; Juninho thúc gi?c Barca; Vào top 4 là ?? v?i Lampard… là nh?ng tin chính trong b?n tin 0h hôm nay.
Lý do Solskjaer quy?t giành Maguire. Theo Mirror, m88cvf HLV Ole Solskjaer ?ã h?i ý ki?n c?a m?t lo?t c?u th? ng??i Anh ? M.U v? Harry Maguire tr??c khi thúc gi?c CLB h?i mua trung v? này. Sau khi tham kh?o h?c trò, Solsa tin r?ng Maguire là m?u ng??i có tinh th?n ?úng nh? nh?ng gì ông mong mu?n.
Gomes yêu Everton. Ti?n v? B? ?ào Nha, Andre Gomes cho bi?t anh ?ã yêu Everton “ngay t? cái nhìn ??u tiên” và ?ây là lý do anh thúc gi?c Barcelona bán ??t mình.
Bologna gi? chân Palacio. Bologna ?ã quy?t ??nh ký h?p ??ng thêm 1 n?m v?i Rodrigo Palacio. Ti?n ??o 37 tu?i ng??i Argentina gia nh?p Rossoblu t? Inter Milan vào n?m 2017. Anh ?ã có 59 tr?n ??u cho ??i bóng này, ghi ???c 7 bàn th?ng và có 8 pha ki?n t?o.

Qatar quan tâm ??n Milan. Theo Adnkronos, ty le ma cao hoàng gia Qatar r?t quan tâm ??n AC Milan và b?t ??u lên k? ho?ch mua l?i CLB này. Tuy nhiên, t?p ?oàn M? News Elliott d??ng nh? không có k? ho?ch bán Milan trong t??ng lai g?n.
Juninho thúc gi?c Barca. C?u ti?n v? ng??i Brazil, Juninho ?ã lên ti?ng thúc gi?c Barcelona mua l?i Neymar. Theo Juninho, b?t c? CLB nào c?ng mu?n có m?t c?u th? gi?i nh? Neymar.
Vào top 4 là ?? v?i Lampard. Chuyên gia bóng ?á Anh, Jamie Redknapp cho r?ng ng??i hâm m? Chelsea không nên k? v?ng quá nhi?u vào Frank Lampard mà quên ?i th?c t? khó kh?n c?a CLB. Theo ông, n?u Chelsea vào ???c top 4 Premier League mùa t?i thì Lampard c?ng có th? ???c coi là thành công.
V?n ??c lùi l?ch ph?u thu?t 1 ngày. Ch?n th??ng c?a ti?n v? Phan V?n ??c n?ng h?n d? ki?n nên thay vì ???c ph?u thu?t vào chi?u qua, ti?n v? c?a CLB SLNA ?ã lên bàn m? trong chi?u nay (4/7) t?i Singapore.
B.Bình D??ng vào bán k?t cúp QG. T?i qua, B.Bình D??ng ?ã ?ánh b?i Sài Gòn FC nh? bàn th?ng mu?n c?a Pedro, qua ?ó giành vé vào bán k?t cúp qu?c gia 2019.
Reply With Quote