View Single Post
  #1  
Old 05-13-2019, 02:41 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
B?ng giá G?C cho máy l?nh t? ??ng LG 10hp giá thành t?t nh?t hi?n nay

?u ?i?m v??t tr?i c?a dòng máy l?nh t? ??ng LG là thi?t k? tinh t?, sang tr?ng phù h?p nhi?u không gian s?ng, cùng v?i kh? n?ng ti?t ki?m ?i?n v??t tr?i, c?ng nh? kh? n?ng l?c không khí tuy?t v?i c?a dòng máy l?nh t? ??ng .

Nh??c ?i?m l?n nh?t c?a máy l?nh t? ??ng LG ?ó là h?i ?n, không ???c êm ái, ?ôi khi gây c?m giác khó ch?u cho ng??i dùng.

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Dòng máy l?nh t? ??ng LG này v?i dãy công su?t nh? v?a và l?n phù h?p l?p ??t cho m?i không gian 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a ) là s?n ph?m hoàn h?o ???c ra ??i d?a trên:

1. Công ngh?: Hàn Qu?c
2. N?i s?n xu?t: Thái Lan.
3. Ch? ?? b?o hành: 1 n?m cho dàn l?nh và 4 n?m cho block.


Máy l?nh t? ??ng LG APUQ48GT3E3/APNQ48GT3E3 - Inverter - Gas R410a


· Mã s?n ph?m: APUQ48GT3E3/APNQ48GT3E3
· Giá: 37.700.000 ?
· Xu?t x?: Thái Lan
· Công su?t: 5.5 ng??a | 5.5 hp
· Hãng s?n xu?t: Máy l?nh LG
· B?o hành: 1 n?m

Máy l?nh t? ??ng LG Inverter ti?t ki?m ?i?n, 1 chi?u l?nh – 5.0HP - 48000BTU – Gas R410a. Thi?t k? nh? g?n, làm l?nh nhanh, d? dàng l?p ??t. Phù h?p ??t phòng khách, phòng h?p, công ty...
H?I LONG VÂN N?I LUÔN CÓ GIÁ T?T CHO KHÁCH DÙ MUA CH? 01 B? - MÁY L?NH T? ??NG LG T?I ?ÂY

Giá bán và thi công l?p ??t t?t nh?t - tham kh?o cho máy l?nh t? ??ng LG hàng chính hãng :

http://maylanhhailongvan.com/san-pha...08fa0-664.html

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809

K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

MÁY L?NH H?I LONG VÂN

??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM

Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com

Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

B?ng giá tham kh?o máy l?nh t? ??ng LG r? nh?t

G?i 028 6250 2616 ??t mua máy l?nh t? ??ng lg t?i ?ây ?? có ngay giá G?C.

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Máy l?nh t? ??ng LG – May lanh tu dung LG – B?o hành chính hãng 1 n?m cho toàn máy b?i LG.

Dòng máy l?nh t? ??ng 5.5hp – Dòng máy công su?t l?n, thích h?p l?p ??t cho công ty, phòng khách, showroom, nhà hàng, quán cà phê.....


Máy l?nh t? ??ng LG APUQ100LFA0/APNQ100LFA0 Inverter - 10HP - Gas R410a


Mã s?n ph?m: APUQ100LFA0/APNQ100LFA0
Giá: 69.000.000 ?
Xu?t x?: Thái Lan
Công su?t: 10 ng??a | 10 hp
Hãng s?n xu?t: Máy l?nh LG
B?o hành: 1 n?m
Máy l?nh t? ??ng LG APUQ100LFA0/APNQ100LFA0 Ch?t l??ng t?t, làm l?nh nhanh, v?n hành b?n b? và ho?t ??ng m?nh m?. L?a ch?n s? 1 cho các nhà x??ng, khu công nghi?p, th??ng l?p ??t ? v?n phòng làm vi?c ho?c khu nhà ?n, x??ng s?n xu?t, tòa nhà...
Reply With Quote