Thread: Help tiny ui
View Single Post
  #16  
Old 08-15-2007, 08:39 PM
tinychip
Guest
 
Posts: n/a
Re: Help tiny ui

cái nà y không phải bị spyware, mà settings của bạn bị bậy bạ rồi.

Vô internet settings mà chỉnh lại đi.

bây giờ máy bạn chạy ổn định rồi đó.
Reply With Quote