View Single Post
  #2  
Old 11-21-2006, 02:58 AM
Original
Guest
 
Posts: n/a
Bộ Sưu Tập Xe - Alfa Romeo - 2Trên con đường thà nh công không bao giờ có dấu chân của người mang dép....

... vì những người mang dép không bao giờ để lại dấu chân
Reply With Quote