View Single Post
  #5  
Old 10-15-2007, 08:47 PM
tychuot1
Guest
 
Posts: n/a
Re: Trót dại

mà y tưởng toa con nít để cho mà y gạt hã mà y! chuyện như vậy mà mà y cũng bịa ra được bó tay
Reply With Quote