View Single Post
  #13  
Old 11-12-2007, 05:06 AM
ariel
Guest
 
Posts: n/a
Re: Trót dại

trùi, hết tiền rồi
bà đi buôn già u vay còn đòi muon nua à ?
Reply With Quote