Thread: Help tiny ui
View Single Post
  #14  
Old 08-15-2007, 08:32 PM
tinychip
Guest
 
Posts: n/a
Re: Help tiny ui

Restart máy đi, coi chạy nhanh hơn chút nà o không ??

và o programs, nếu thấy folder của thằng sogou thì delete nó đi
Reply With Quote