Thread: Help tiny ui
View Single Post
  #18  
Old 08-15-2007, 08:48 PM
tinychip
Guest
 
Posts: n/a
Re: Help tiny ui

Mình thấy Internet explorer của Bác là version 6.
Vô microsoft download Internet Explorer version 7 (IE7) đi.
Reply With Quote