Thread: Help tiny ui
View Single Post
  #19  
Old 08-15-2007, 09:05 PM
tinychip
Guest
 
Posts: n/a
Re: Help tiny ui

Bác ơi, nếu không muốn xà i IE 7 mà xà i IE 6 cũng được.

Bác nhớ upload cái thằng Java nhé. Version mời là 1.6.0 version bác đang dùng là 1.5.0

còn về chuyện cái loa, bác nên update drivers cho nó.
Reply With Quote