View Single Post
  #1  
Old 12-28-2008, 01:34 AM
SongXanh_85 SongXanh_85 is offline
Silver Member
 
Join Date: Apr 2008
Posts: 177
đại hội cười 2008: Tiếu vương hộiThực hiện: Trina bảo Trân, Henena Ngọc Hồng, Yến Xuân, Kim Tử Long, Loan Châu, Duy Quang, Tuấn Anh, Minh Nhí, Anh Vũ, Bảo Quốc, Lê Tín ...


ÐẠI HỘI CÝỜI 2008: TIẾU VÝÕNG HỘI - DVD1
ÐẠI HỘI CÝỜI 2008: TIẾU VÝÕNG HỘI - DVD1
ÐẠI HỘI CÝỜI 2008: TIẾU VÝÕNG HỘI - DVD1
ÐẠI HỘI CÝỜI 2008: TIẾU VÝÕNG HỘI - DVD1
ÐẠI HỘI CÝỜI 2008: TIẾU VÝÕNG HỘI - DVD1
ÐẠI HỘI CÝỜI 2008: TIẾU VÝÕNG HỘI - DVD1
ÐẠI HỘI CÝỜI 2008: TIẾU VÝÕNG HỘI - DVD1

DVD2

ÐẠI HỘI CÝỜI 2008: TIẾU VÝÕNG HỘI - DVD2
ÐẠI HỘI CÝỜI 2008: TIẾU VÝÕNG HỘI - DVD2
ÐẠI HỘI CÝỜI 2008: TIẾU VÝÕNG HỘI - DVD2
ÐẠI HỘI CÝỜI 2008: TIẾU VÝÕNG HỘI - DVD2
ÐẠI HỘI CÝỜI 2008: TIẾU VÝÕNG HỘI - DVD2
ÐẠI HỘI CÝỜI 2008: TIẾU VÝÕNG HỘI - DVD2
ÐẠI HỘI CÝỜI 2008: TIẾU VÝÕNG HỘI - DVD2
ÐẠI HỘI CÝỜI 2008: TIẾU VÝÕNG HỘI - DVD2
ÐẠI HỘI CÝỜI 2008: TIẾU VÝÕNG HỘI - DVD2
__________________

Câu thơ cuối làm ai kia đau khổ
Câu thơ đâu tôi đã viết gì ta
Reply With Quote