View Single Post
  #8  
Old 08-24-2016, 10:26 PM
Tindien3579pro
Guest
 
Posts: n/a
Re: ????? ???? ????????????

Nhà 3 t?m sân th??ng 1 t? 250 tri?u t?i h?m xe h?i ???ng bình tr? ?ông, qu?n bình tân. Di?n tích ngang 3m dài 7m 1 tr?t 2 l?u 2 phòng ng? , thi?t b? n?i th?t cao c?p , t? b?p rèm c?a , g?n ch? bình tr? ?ông c? ti?n ?i khu tên l?a , g?n ch? cây da sà, lê v?n qu?i , s? h?ng chính ch?. Liên hê 0945459911-0947499911
Reply With Quote