View Single Post
  #12  
Old 04-19-2007, 07:23 AM
hong_ngoc123
Guest
 
Posts: n/a
Re: 9 Sa mạc lớn trên thế giới

ặc,
mấy tấm sa mạc nóng thấy mồ ....... ai lại thích đến chứ ! ^_^
Reply With Quote