Thread: DBSK Stand by U
View Single Post
  #1  
Old 06-20-2009, 01:33 AM
Mickey_EG
Guest
 
Posts: n/a
DBSK Stand by U

bà i nà y của DBSK sắp được phát hà nh ở bên Nhật
nghe bà i nà y bùn bùn nhẹ nhà ng
hay lém
các bạn nghe thử nhá
[YOUTUBE]xyEQFHDdOkk[/YOUTUBE]