View Single Post
  #3  
Old 08-08-2007, 06:40 PM
tinychip
Guest
 
Posts: n/a
Re: VietKey 2007 vista capable

Yes, ma'm. Đánh tiếng việt ở đâu cũng được.

Tinychip
Reply With Quote