View Single Post
  #14  
Old 12-03-2007, 03:54 PM
doc123
Guest
 
Posts: n/a
Re: Trót dại

HOnk bít câu chuyện nà y có thiệt hay honk... nhưng đọc mà thấy con bé đó ngốc thât... nhất là cái tính hay "dận dỗi dễ sợ" nữa chư..

Pó tay
Reply With Quote