View Single Post
  #1  
Old 08-12-2007, 08:38 PM
tinychip
Guest
 
Posts: n/a
chát trên yahoohttp://webmessenger.yahoo.com/

nếu bạn nà o biết rồi thì cùng ngồi lại bà n thảo.

bạn hãy và o web trên của yahoo để chat online với bạn bè. Nó cũng có những chức năng như Yahoo Mess. nhưng không cần phải download.
Web chat là một công cụ mới của yahoo trên thương trường hiện nay.

Tuy web chat không th63 dùng chức năng webcam nhưng cũng phần nà o đáp ứng nhu cầu như: chat online, add friends, coi tin nhắn.........
Reply With Quote