View Single Post
  #1  
Old 09-09-2016, 10:41 PM
Mtskmobile
Guest
 
Posts: n/a
Báo giá ? s?a l?i ?i?n tho?i Lenovo

THAY MÀN HÌNH, C?M ?NG, M?T KÍNH, V?, PIN Lenovo UY TÍN - CH?T L??NG
************************************************** *********
? SKMOBILE 130 Thái Hà - Q.??ng ?a - Hà N?i
? HOTLINE: 0938 269 866
-----------------------------------------------
? Là ??a ch? uy tín hàng ??u v? s?a ch?a ?i?n tho?i và máy tính b?ng t?i Hà N?i. V?i nhi?u n?m kinh nghi?m cùng v?i thi?t b? k? thu?t hi?n ??i nh?t. TRUNG TÂM B?O HÀNH S?A CH?A KINGMOBILE luôn mang ??n cho khách hàng nh?ng d?ch v? t?t nh?t, gi?i quy?t t?t c? nh?ng l?i mà khách hàng g?p ph?i và mong mu?n là TRUNG TÂM UY TÍN S? M?T T?I HÀ N?I.
T?t c? màn hình, c?m ?ng, m?t kính s?n ph?m c?a Lenovo c?a chúng tôi ??u ???c b?o hành t? 1 - 12 tháng t?i trung tâm s?a ch?a c?a KINGMOBILE. T?t c? linh ki?n ??u là hàng chính hãng LG ???c nh?p kh?u m?i 100%.

-----------------------------------------------
B?NG GIÁ
? THAY MÀN HÌNH C?M ?NG Lenovo
? Thay m?t kính c?m ?ng Lumia 430: 350
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo S60A: 450
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo S60: 450
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo S90: 690
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo S90A: 850
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo S560: 390
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo S580: 640
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo S650: 450
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo S660: 390
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo S690: 600
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo S720: 390
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo S820: 390
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo S850: 450
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo S860: 490
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo S880: 390
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo S890: 390
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo S920: 630
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo S960 Viber X: 580
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo S5000: 850
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A60: 390
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A65: 350
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A269: 280
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A269i: 450
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A316: 300
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A328: 290
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A369/A369i: 250
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A390: 250
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A319: 250
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A516: 290
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A526: 290
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A529: 300
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A536: 490
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A630: 430
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A670: 420
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A680: 450
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A690: 480
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A706: 390
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A789: 420
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A788t: 580
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A800: 450
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A820: 450
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A830: 400
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A850: 450
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A859: 490
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A860: 550
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A880: 390
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A889: 490
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A889+: 590
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A916: 450
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A1000: 450
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A2010: 550
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A2019: 2.490
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A2207: 950
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A3000: 490
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A3300: 390
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A3500: 480
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A5000 MTB: 490
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A5000 ?T: 450
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A5500 MTB: 480
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A6000: 450
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo A7000: 590
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo B6000: 850
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo B8000: 880
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo B8080: 880
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo Vibe P1m: 650
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo P70 (P70A): 450
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo P700: 300
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo P706: 450
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo P770: 300
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo P780: 300
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo K3 A6000: 450
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo K3 Note A7000:590
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo K860: 550
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo K900: 520
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo K910: 490
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo K920: 590
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo Viber X2: 490
? Thay m?t kính c?m ?ng Lenovo TAB 2 A7-10F: 780


GIÁ THAY ??I THEO TH?I GIAN, QUÝ KHÁCH HÃY G?I VÀO HOTLINE 0938.269.866 ?? BI?T GIÁ T?T NH?T.
? Thay th? màn hình và c?m ?ng cho SONY v?i th?i gian s?a ch?a t? 45 ??n 60 phút.
? Ch? ?? b?o hành t?i trung tâm: B?o hành lên t?i 12 tháng (Tùy t?ng s?n ph?m)
? Like page + share bài vi?t T?NG NGAY DÁN MÀN HÌNH, GI?M GIÁ V? ?P, BAO DA, PIN D? PHÒNG
? G?I NGAY BÂY GI? ?? ???C ?U ?ÃI T?T NH?T.
? HOTLINE: 0938 269 866
? ??a ch?: 130 Thái Hà - Q.??ng ?a - Hà N?i
Reply With Quote