View Single Post
  #1  
Old 09-29-2007, 11:43 AM
BlueTear BlueTear is offline
Super Moderator
 
Join Date: Apr 2008
Location: Ở hà nh tinh khác
Posts: 571
[Clips] Vân Sơn 37 In Cambodia

Lời Giới Thiệu

[FLASH]http://www.veoh.com/videodetails2.swf?permalinkId=v1222618hrJwDFDb[/FLASH]


1. Cánh Sen Kỹ Niệm _ Hạ Vy
[FLASH]http://www.veoh.com/videodetails2.swf?permalinkId=v1224656agpADCWP[/FLASH]

2. Baby I Love You _ Andy Quach
[FLASH]http://www.veoh.com/videodetails2.swf?permalinkId=v1222149bkJhfH94[/FLASH]

3. Là ng Chà m Quê Em _ Chế Linh
ht[FLASH]http://www.veoh.com/videodetails2.swf?permalinkId=v12222563z5nCzES[/FLASH]

4. Chuyện Tình Thảo Nguyên _ Phi Nhung
[FLASH]http://www.veoh.com/videodetails2.swf?permalinkId=v1222543MaMfKEYd[/FLASH]

5. Người Hùng _ Ngô Thà nh Vân
[FLASH]http://www.veoh.com/videodetails2.swf?permalinkId=v1222193f3K27wrK[/FLASH]

6. Tình Cây Thốt Nốt _ Nhã Thanh
[FLASH]http://www.veoh.com/videodetails2.swf?permalinkId=v1224828gNTGkT8H[/FLASH]

7. Nụ Cười Rất Lạ _ Tinna Tình
[FLASH]http://www.veoh.com/videodetails2.swf?permalinkId=v1222787YEtwayXE[/FLASH]

8. Khi Không Có Tình Yêu _ Nguyên Khang
[FLASH]http://www.veoh.com/videodetails2.swf?permalinkId=v1225246hm9JrS5b[/FLASH]
Reply With Quote