View Single Post
  #2  
Old 02-15-2010, 07:36 AM
Ngoc5985
Guest
 
Posts: n/a
Re: Đi qua miền thương nhớ...♥

Nếu được sinh ra thêm lần nữa…
Người sẽ chọn niềm vui hay đau khổ?

Sẽ chọn thương yêu trong cô đơn hay từ bỏ
Sẽ chọn vẫn bước đi hay đứng lại chờ một ai đó
Sẽ chọn khóc một mình hay cần người than thở
Sẽ chọn trở về hay dấn thân dù đã từng lầm lỡ…
Khi cuộc đời không thể đổi thay?
Reply With Quote