View Single Post
  #31  
Old 04-24-2019, 10:19 AM
vitaminb5pro vitaminb5pro is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 8
Re: miss AUDITION BẢO THY

C?nh sát giao thông ch?n m?t chi?c xe bé nh?, ki?m tra k? l??ng t? bình c?u ho? ??n h?p c?u th??ng, b?o hi?m ???ng b?… m?i th? ??u không b?t b? vào ?âu ???c.

- Thôi ???c, anh th?t là m?t tài x? g??ng m?u. Nào, ta làm 100 gr vodka nhân ngày l?!

- ? không, ?? anh l?i ph?t tôi ??

- Yên tâm u?ng ?i, hôm nay là ngày l? mà! C?ng ly xong, ng??i ?àn ông chui vào xe ?i ti?p. Tay c?nh sát móc máy b? ?àm ra g?i:

- Alô! S? 3 g?i s? 5… Xécgây à, Ivan ?ây, t? còn n? c?u 100 rúp ph?i không? Hãy l?y s? ti?n ?y t? chi?c Lada tr?ng s?p ch?y qua nhé! Th?ng cha lái xe v?a u?ng r??u ??y!
Reply With Quote