View Single Post
  #1  
Old 07-16-2019, 07:04 AM
luhai123 luhai123 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 505
Daniel James ti?t l? th?n t??ng

PSG s?p có h?u v? Dortmund; Man City chiêu m? thành công sao U16 Anh; Sao Everton lúng túng tr??c tin ??n t?i PSG; Arsenal l?i ti?t ki?m... là nh?ng tin chính trong b?n tin hôm nay.
Daniel James ti?t l? th?n t??ng. Tân binh c?a M.U, m88cvf Daniel James cho bi?t th?n t??ng c?a mình là huy?n tho?i Ryan Giggs. C?u th? 21 tu?i khao khát ???c thành công nh? s? nghi?p c?a c?u c?u th? ng??i x? Wales t?i Old Trafford.
PSG s?p có h?u v? Dortmund. Theo báo Pháp, h?u v? Abdou Diallo c?a Borussia Dortmund ?ang r?t g?n v?i vi?c gia nh?p PSG v?i m?c phí 32 tri?u euro. Mùa tr??c, c?u th? này ?ã ra sân 38 l?n cho ??i bóng Bundesliga.
Man City chiêu m? thành công sao U16 Anh. Nhà ?KV? Premier League ?ã ký h?p ??ng v?i ti?n ??o 16 tu?i Liam Delap, con trai c?u ti?n v? Premier League Rory Delap.

Sao Everton lúng túng tr??c tin ??n t?i PSG. Ti?n v? ty le ma cao Idrissa Gueye hi?n ?ang thi ??u cho Senegal ? cúp châu Phi. Anh khá lúng túng tr??c nh?ng câu h?i c?a phóng viên v? vi?c ?ang ???c liên h? chuy?n ??n Gã kh?ng l? n??c Pháp.
Arsenal l?i ti?t ki?m. Tr??c ?ó, Arsenal ?ã g?i ?? ngh? 15 tri?u b?ng cho Tierney nh?ng Celtic mu?n 25 tri?u b?ng. Theo The Herald, Pháo th? v?n ch?a ??a ra m?c giá nào phù h?p h?n ?? ti?n hành th?a thu?n.
Tín hi?u Leicester nh? Maguire. Theo The Sun, Leicester City ?ã h?i mua trung v? Dunk c?a Brighton v?i m?c phí 45 tri?u b?ng. ?ây ???c coi là b??c ?i nh?m chu?n b? cho vi?c Harry Maguire r?i King Power.
Tu?n Anh ??ng viên ??ng ??i. Sau th?t b?i 0-3 tr??c Qu?ng Ninh, ??i tr??ng HAGL, Tu?n Anh ?ã ??ng dòng tr?ng thái trên Instagram "M?t tr?i r?i c?ng s? ló lên thôi".
Hu?nh ??c ti?n c? h?c trò cho ông Park. Theo HLV ?à N?ng, Lê Hu?nh ??c, ??ng Anh Tu?n có n?ng l?c không kém Xuân Tr??ng và Tu?n Anh c?a HAGL. ? tr?n ??u v?i H?i Phòng, c?u th? này ?ã ghi bàn th?ng gi? l?i 1 ?i?m cho ??i ch? sân Hòa Xuân.
Reply With Quote