View Single Post
  #1  
Old 11-22-2006, 01:25 AM
DiepNam
Guest
 
Posts: n/a
Hà Nội...Kiến Trúc Xưa.


Chùa Trấn Quốc

Chợ Đông Xuân.

Đền Ngọc Sơn

Cột Cờ

Gác Khuê

Ngân Hà ng Nhà Nước.

Nhà Hát

Bảo Tà ng Lịch Sử

Bảo Tà ng Mỹ Thuật
Reply With Quote