VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Poems
forgot Password
Register

Poems Những bài thơ Sưu tầm và những sáng tác tự do.

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-09-2017, 04:06 AM
Nguyenhainam01 Nguyenhainam01 is offline
Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 4
9 ?i?u kiêng k? v? phong th?y phòng b?p giúp tránh g?p ?i?m x?u

Nhà b?p là v? trí gi? ?m cho ngôi nhà, là 1 trong 3 y?u t? quan tr?ng v? phong th?y c?a ngôi nhà. Bên c?nh vi?c xem ngày t?t ??t b?p sao cho gian b?p h?p phong th?y nh?t thì c?ng c?n kiêng k? c?n l?u ý ?? có m?t không gian hài hòa phong th?y ??i v?i gian b?p c?a b?n. Bài vi?t này s? chia s? ??n quý v? v? 1 s? ?i?u kiêng k? ? nhà b?p.

>>> Bài vi?t liên quan ngày ??p l?y xe phù h?p phong th?y g?p nhi?u may m?n trong cu?c s?ng

Kiêng c?a nhà chính th?ng v?i h??ng b?p
C? x?a ?ã có câu “c?a nhà th?ng vào b?p, gia xúc s? d? m?t. B?p là ch? n?u n??ng ch?m sóc s?c kh?e cho c? gia ?ình, n?u ?? c?a chính nhìn th?ng vào b?p thì s? d?n khí t? ngoài xông vào gây m?t mát không có l?i, do ?ó không nên thi?t k? b?p ? v? trí quá l? li?u ??c bi?t là th?ng v?i c?a nhà chính. B?p n?u ?n ph?i tránh thi?t k? tr?c ?i?n c?a chính.

Không nên ??t gian b?p ??i di?n, bên c?nh v?i nhà v? sinh
Phòng v? sinh là n?i có nhi?u y?u t? ??c h?i, vi khu?n, vi trùng mà gian b?p là n?i n?u ?n cho c? nhà. không nên thi?t k? nhà b?p ??i di?n nhà v? sinh ?? ??m b?o v? sinh và s?c kh?e cho gia ?ình.

Kiêng thi?t k? phòng b?p ??i di?n phòng ng?.
Phòng b?p là ch? n?u ?n, sinh ra nhi?u nhi?t, nóng b?c s? gây ?nh h??ng không t?t ??n s?c kh?e ng??i ? g?n gian b?p. Do ?ó không nên thi?t k? nhà b?p ??i di?n v?i phòng ng?.

Kiêng làm h??ng b?p ng??c h??ng nhà
V? phong th?y xây b?p ng??c h??ng nhà là ?i?u không nên vì ?em l?i nh?ng ?i?u không t?t v?i gia ch?

Kiêng l?a n??c g?n nhau, không ??t b?p trên rãnh n??c.
N??c và l?a thu?c 2 h? ??i l?p nhau, n?u ?? c?nh nhau d?n ??n xung kh?c ?em l?i nh?ng v?n tài không t?t. Không nên ??t b?p g?n máy gi?t, b?n r?a, nhà t?m, trên ???ng ?ng n??c…

Không ?? m?t tr?i chi?u chi?u xiên khoai vào phòng b?p
Trong phong th?y n?u ?? m?t tr?i chi?u xiên vào phòng b?p, ??c bi?t là t? b?p s? gây ?nh h??ng x?u ??n s?c kh?e các thành viên trong gia ?ình r?t là có h?i c?n ph?i tránh

Kiêng góc nh?n quay th?ng vào b?p.
Theo phong th?y góc nh?n d? gây t?n, th??ng t?n h?i cho gia ?ình nên không ???c ?? góc nh?n chi?u th?ng vào b?p

K? ??t b?p th?ng xà nhà
?i?u này theo phong th?y n?u b?p ??t d??i xà nhà s? làm t?n h?i s?c kh?e c?a ng??i ph? n?a trong gia ?ình nên c?n tránh trong b? trí b?p ?? ??m b?o s?c kh?e cho các thành viên trong gia ?ình.

Kiêng ?? b?p sau kho?ng không có ?i?m t?a
Sau l?ng b?p ph?i có ?i?m t? v?ng ch?c ho?c b?p t?a vào t??ng không nên ??t b?p có phía sau là kho?ng không

Bài vi?t ?ã ??a ra các ?i?u kiêng k? trong ??t b?p ?? có d?ng không gian hài hòa v? phong th?y. Quý v? hãy tham kh?o ?? thi?t k? c?n b?p cho gia ?ình hài hòa phong th?y nh?t. Ngoài ra b?n có th? tham kh?o xem ngày ??p tháng 6 n?m 2017 ?? ch?n ???c ngày t?t ?? kh?i ??u cho công vi?c c?a mình trong th?i gian t?i. chúc các b?n luôn thành công và g?p nhi?u tài l?c.
Reply With Quote

  #2  
Old 06-01-2018, 08:11 AM
xzvhdghgdh xzvhdghgdh is offline
Gold Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 210
Re: 9 ?i?u kiêng k? v? phong th?y phòng b?p giúp tránh g?p ?i?m x?u

Massage Ruby - 0936 606 813, Nh?n các th? lo?i massage t?i TpHCM

Massage t?n n?i
Massage yoni t?i khách s?n
Massage YONI

Massage cho quý bà t?n n?i
Massage cho quý bà t?i khách s?n
Massage cho quý bà t?i resort
Massage cho quý bà t?i nhà

Massage cho n? t?n n?i
Massage cho n? t?i khách s?n
Massage cho n? t?i resort
Massage cho n? t?i nhà

Massage cho v? ch?ng t?n n?i
Massage cho v? ch?ng t?i khách s?n
Massage cho v? ch?ng t?i resort
Massage cho v? ch?ng t?i nhà

...

Liên h? hotline 0936 606 813 ( Zalo ), ph?c v? t?i TpHCM
Reply With Quote
  #3  
Old 08-02-2018, 10:13 PM
muazuicom22 muazuicom22 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 35
Re: 9 ?i?u kiêng k? v? phong th?y phòng b?p giúp tránh g?p ?i?m x?u

Bán website diaocdanang24h.com

Tu?i ??i tên mi?n diaocdanang24h.com 06-2015 ??n nay ( 3 n?m )

Do có tu?i ??i khá lâu nên thích h?p cho các b?n làm SEO ho?c phát tri?n th??ng hi?u công ty

Bao g?m: tên mi?n + website ?ang ho?t ??ng ?n ??nh + hosting pro 5GB không gi?i h?n b?ng thông. T?t c? còn th?i h?n 1 n?m

Thanh toán xong s? dc chuy?n giao admin web trong 5 phút, ??i thông tin chính ch? s? h?u tên mi?n c?a b?n, và cung c?p mã key ?? ??i nhà qu?n lý tên mi?n khác ( qua pavietnam, qua matbao ... ) n?u b?n c?n

Giá: 5,900,000 ? ( n?m tri?u chín tr?m ngàn ??ng ) ( không tr? giá )

Tài kho?n thanh toán: thietkewebchuyen.com/phuong-thuc-thanh-toan.html

Thông tin thêm liên h?:
0934 150 770 Zalo – 0978 106 552 Zalo – hohoanganh20588 @gmail.com –ThietKeWebChuyen.Com
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
H??ng d?n giúp các quý v? l?a ch?n ???c hình x?m h?p phong th?y nh?t Nguyenhainam01 Poems 3 08-02-2018 10:30 PM
Xin up tiếp truyện Phong Vân Phong Vân Phong Vân duydunghp Comments and Request on the Comics 2 08-03-2017 06:12 AM
[Album] Tôi Là One Phong - One Phong Giang_238 Viet Music MP3 0 10-29-2010 04:51 AM
''pots giup truyen tranh:''co be dao nguyen'' mitaki Comments and Request on the Comics 1 03-03-2007 08:47 PM
Thắc mắc về truyện tranh "Phong Vân" sillyman145 Comments and Request on the Comics 4 12-13-2006 09:53 AM


All times are GMT -5. The time now is 04:09 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.