VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > International Music Mp3

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 11-18-2008, 02:03 AM
wutzurname
Guest
 
Posts: n/a
DJ Fletch And DJ Slugga Present Lil Wayne - Syrup Sippin Nigga

DJ Fletch And DJ Slugga Present Lil Wayne - Syrup Sippin Nigga

Tracklist:
01. Intro 0:36
02. Wayne Speaks On Sippin' Syrup
03. OG Ron C Check'n In
04. International DJ's Anthem (Blend)
05. Swangin' Like My Daddy (Blend)
06. Slow Drivin' Hustler Musik (Blend)
07. Southside D-Boys Tha Realest (Blend)
08. Anything
09. La La La
10. Mo Fire
11. King Of The Jungle
12. Kush
13. Throw Some Key's
14. Ain't Worried 'Bout Shit
15. Chalk 'Em Out
16. Receipt
17. Help
18. '93 '94 Baby
19. I Feel Like Dying
20. And It's Over
21. DJ Slugga Outro
here is the link:
Code:
http://www.megaupload.com/?d=6CBDC8CN
password: www.maichungtinh.com
Reply With Quote

  #2  
Old 11-09-2019, 08:40 AM
deborafm60 deborafm60 is offline
Member
 
Join Date: Sep 2019
Posts: 1
Re: DJ Fletch And DJ Slugga Present Lil Wayne - Syrup Sippin Nigga

Scandal porn galleries, daily updated lists
http://sexychubbygirls.bloglag.com/?micah

real teen couple porn free porns channels kdz porn boyz reality porn series 2 bang bros invasion porn site
Reply With Quote
  #3  
Old 11-21-2019, 06:02 AM
nhiphongka272727 nhiphongka272727 is offline
Silver Member
 
Join Date: Apr 2019
Posts: 150
Quote:
Originally Posted by wutzurname View Post
DJ Fletch And DJ Slugga Present Lil Wayne - Syrup Sippin Nigga Tracklist: 01. Intro 0:36 02. Wayne Speaks On Sippin' Syrup 03. OG Ron C Check'n In 04. International DJ's Anthem (Blend) 05. Swangin' Like My Daddy (Blend) 06. Slow Drivin' Hustler Musik (Blend) 07. Southside D-Boys Tha Realest (Blend) 08. Anything 09. La La La 10. Mo Fire 11. King Of The Jungle 12. Kush 13. Throw Some Key's 14. Ain't Worried 'Bout Shit 15. Chalk 'Em Out 16. Receipt 17. Help 18. '93 '94 Baby 19. I Feel Like Dying 20. And It's Over 21. DJ Slugga Outro here is the link:
Code:
 http://www.megaupload.com/?d=6CBDC8CN
password: www.maichungtinh.com
Cá ?? Tr?c Tuy?n-- Lô ?? --Cá ?? OnlineGi?i thi?u và H??ng d?n ??ng ký tài kho?n FB88 nhà cái Vi?t Nam ! cá c??c bóng ?á - sòng bài tr?c tuy?n ch? v?i 100k VND - T? l? r?t h?p d?n lên ??n 1/100 !?


?


Cá ?? online - Online betting

B?ng m?t chi?c máy tính internet có k?t n?i internet. Cá ?? online có th? gi?i quy?t t?t c? các nh??c ?i?m c?a hình th?c cá ?? offline b?ng các ?u ?i?m c?a mình nh?:


- R?t nhi?u s? l?a ch?n: có hàng nghìn nhà cái trên kh?p th? gi?i luôn s?n sàng ph?c v? nhu c?u c?a b?n.


- N?i dung c?c kì phong phú: không ch? có cá ?? trong bóng ?á, b?n còn ???c d?p th?a s?c v?i hàng tr?m s? ki?n di?n ra hàng ngày c?a các môn th? thao yêu thích khác nh?: Bóng chuy?n (Volleyball), Tennis, bóng r? (Basketball), Bóng b?u d?c (Rugby), Golf, ?ua ng?a (Horse racing), ?ua xe công th?c 1 (Formula 1), ?ua mô tô (Moto GP), Bóng chày (Baseball), Khúc côn c?u trên b?ng (Ice hockey),v.v..


- Có th? cá ?? b?t c? lúc nào: sáng s?m hay gi?a tr?a, t? m? t?i hay n?a ?êm, hàng nghìn nhà cái luôn s?n sàng ph?c v? b?t c? nhu c?u cá ?? nào c?a b?n.


- Có th? cá ?? ? b?t c? ?âu: dù b?n ?ang ? nhà, ? c? quan, ?i công tác xa hay th?m chí ?i n??c ngoài c?ng ch?ng có gì ?nh h??ng.


- Ch? ??ng qu?n lý chi tiêu: ch? ???c phép cá ?? b?ng s? ti?n mình có do v?y b?n s? không b? lâm vào tình tr?ng b?i chi. B?n luôn ki?m soát ???c tình hình tài chính c?a mình.- S? ??m b?o ch?c ch?n v? kh? n?ng thanh toán c?a nhà cái: v?i ti?m l?c tài chính kh?ng l? c?a các nhà cái uy tín nh?: M88,Sbobet, 188bet, Bet365, Ladbrokers, Centrebet, Betwin, v.v.. b?n luôn ???c ??m b?o ch?c ch?n v? kh? n?ng thanh toán.


V?i s? ph? bi?n c?a máy tính và internet b?ng thông r?ng, các hình th?c thanh toán tr?c tuy?n, và ??c bi?t là ?i?n tho?i có kh? n?ng k?t n?i internet qua GPRS hay 3G nh? hi?n nay, vi?c cá ?? online là h?t s?c ??n gi?n, ti?n l?i và hoàn toàn kh? thi.


=========>>> Gi?i Thi?u Nhà Cái FB88 : Nhà Cái Cá C??c Online Hàng ??u Châu Á !

Gi?i thi?u chung v? FB88 Vi?t Nam

FB88 Vi?t nam thu?c s? h?u Young Royal Business Cooperation, ???c c?p gi?y phép ??ng ký ho?t ??ng trong l?nh v?c cá c??c và gi?i trí vào n?m 2016

h?n tri?u Thành Viên ?ã tr?i nghi?m gi?i trí tr?c tuy?n trên FB88, và ?ã tr? thành sân ch?i game tr?c tuy?n l?n nh?t. FB88 là th??ng hi?u cá c??c tr?c tuy?n phát tri?n nhanh nh?t trong l?nh v?c, chúng tôi ?ã ???c c?p Gi?y phép c? b?c t? T?ng C?c Gi?i trí và Trò ch?i Philippine (PAGCOR), thu?c s? h?u c?a chính ph? tr?c ti?p ho?t ??ng d??i V?n phòng Ch? t?ch C?ng hoà Philippines (Xem gi?y phép t?i ?ây). Chúng tôi ?ã ???c ch?ng nh?n b?i nh?ng t? ch?c Cá C??c Uy Tín vì v?y Chúng Tôi ??m b?o v?i các thành viên hi?n t?i và t??ng lai r?ng tham gia ??t c??c t?i FB88 r?t an toàn và tuân theo tiêu chu?n quy ??nh chung c?a ngành cá c??c tr?c tuy?n.


FB88 là m?t trong nh?ng trang web trò ch?i tr?c tuy?n ?ang phát tri?n nhanh và l?n nh?t.Trang web ???c bi?t ??n v?i m?t lo?t các Casino tr?c tuy?n thú v?, Casino Slots, Keno, trò ch?i ?o, c??c th? thao và Poker. Chúng tôi cung c?p quý khách các *** ph?m ch?i game sáng t?o và t?t nh?t, ti?n th??ng l?n, khuy?n mãi h?p d?n, trò ch?i thú v? và d?ch v? khách hàng xu?t s?c ?? cung c?p quý khách kinh nghi?m ch?i game t?t nh?t.


Chúng tôi nghiêm túc cam k?t ??n vi?c ch?i game có trách nhi?m, do v?y t?t c? các khách hàng c?a chúng tôi c?n ??t t? 18 tu?i tr? lên.

???c C?p Phép t?i PAGCOR , PHILIPPINES .


Thông tin b?o m?t

FB88 s? d?ng mã hóa b?o m?t SSL 128-bit ?? ??m b?o thông tin khách hàng là an toàn và b?o m?t.

Thông tin liên h?

phone : (+84) 24-445-82067

gmail : cskh@fb88.comTheo liên k?t này ?? THAM GIA ngay.

=========>>> H??ng D?n ??ng Ký Tài Kho?n Cá ?? Tr?c Tuy?n FB88 !

Click vào Link ho?c Banner phía d??i ?? vào trang ??ng Ký : https://affiliate.fb88.com/CreativeBanner/Track?aID=30


?i?n thông tin tài kho?n theo yêu c?u c?a m?u ??ng ký. ?i?n thông tin tài kho?n theo yêu c?u c?a m?u ??ng ký.

?

+ Ch?n ??ng ý ?i?u kho?n và nh?p vào nút ??ng Ký - Submit.?
Quá trình ??ng ký tài kho?n fb88 ?ã hoàn t?t !


?

?ây là tài kho?n c?a fb88.betno1.net sau khi ??ng ký thành công !


V?y là các b?n ?ã s? h?u 1 tài kho?n cá c??c Online chuyên nghiêp t?i nhà cái FB88. Hãy g?i ti?n ngay và nh?n khuy?n mãi lên ??n 100% cho thành viên m?i.

N?u có b?t k? th?c m?c nào, các b?n có th? liên h? B? ph?n h? tr? tr?c tuy?n 24/24 ?? ???c giúp ?? nhé.

Các b?n có th? vào Website FB88.BETNO1.NET ?? ???c h??ng d?n c? th? h?n.

* H??ng D?n ??ng Ký Tài Kho?n Cá ?? Online FB88 !

* H??ng D?n N?p Ti?n Vào Tài Kho?n Cá ?? Online FB88 !

* H??ng D?n Rút Ti?n T? Tài Kho?n Cá ?? Online FB88 !
Chúc Các B?n G?p Nhi?u May M?n Và Nhi?u Ni?m Vui !?FB88.BETNO1.NET Vinh D? Là ??i Lý Chính Th?c C?a Nhà Cái F88 T?i Vi?t Nam
Reply With Quote
  #4  
Old 11-22-2019, 05:03 AM
nhiphongka272727 nhiphongka272727 is offline
Silver Member
 
Join Date: Apr 2019
Posts: 150
Quote:
Originally Posted by wutzurname View Post
DJ Fletch And DJ Slugga Present Lil Wayne - Syrup Sippin Nigga Tracklist: 01. Intro 0:36 02. Wayne Speaks On Sippin' Syrup 03. OG Ron C Check'n In 04. International DJ's Anthem (Blend) 05. Swangin' Like My Daddy (Blend) 06. Slow Drivin' Hustler Musik (Blend) 07. Southside D-Boys Tha Realest (Blend) 08. Anything 09. La La La 10. Mo Fire 11. King Of The Jungle 12. Kush 13. Throw Some Key's 14. Ain't Worried 'Bout Shit 15. Chalk 'Em Out 16. Receipt 17. Help 18. '93 '94 Baby 19. I Feel Like Dying 20. And It's Over 21. DJ Slugga Outro here is the link:
Code:
 http://www.megaupload.com/?d=6CBDC8CN
password: www.maichungtinh.com
Cá ?? Tr?c Tuy?n-- Lô ?? --Cá ?? OnlineGi?i thi?u và H??ng d?n ??ng ký tài kho?n FB88 nhà cái Vi?t Nam ! cá c??c bóng ?á - sòng bài tr?c tuy?n ch? v?i 100k VND - T? l? r?t h?p d?n lên ??n 1/100 !?


?


Cá ?? online - Online betting

B?ng m?t chi?c máy tính internet có k?t n?i internet. Cá ?? online có th? gi?i quy?t t?t c? các nh??c ?i?m c?a hình th?c cá ?? offline b?ng các ?u ?i?m c?a mình nh?:


- R?t nhi?u s? l?a ch?n: có hàng nghìn nhà cái trên kh?p th? gi?i luôn s?n sàng ph?c v? nhu c?u c?a b?n.


- N?i dung c?c kì phong phú: không ch? có cá ?? trong bóng ?á, b?n còn ???c d?p th?a s?c v?i hàng tr?m s? ki?n di?n ra hàng ngày c?a các môn th? thao yêu thích khác nh?: Bóng chuy?n (Volleyball), Tennis, bóng r? (Basketball), Bóng b?u d?c (Rugby), Golf, ?ua ng?a (Horse racing), ?ua xe công th?c 1 (Formula 1), ?ua mô tô (Moto GP), Bóng chày (Baseball), Khúc côn c?u trên b?ng (Ice hockey),v.v..


- Có th? cá ?? b?t c? lúc nào: sáng s?m hay gi?a tr?a, t? m? t?i hay n?a ?êm, hàng nghìn nhà cái luôn s?n sàng ph?c v? b?t c? nhu c?u cá ?? nào c?a b?n.


- Có th? cá ?? ? b?t c? ?âu: dù b?n ?ang ? nhà, ? c? quan, ?i công tác xa hay th?m chí ?i n??c ngoài c?ng ch?ng có gì ?nh h??ng.


- Ch? ??ng qu?n lý chi tiêu: ch? ???c phép cá ?? b?ng s? ti?n mình có do v?y b?n s? không b? lâm vào tình tr?ng b?i chi. B?n luôn ki?m soát ???c tình hình tài chính c?a mình.- S? ??m b?o ch?c ch?n v? kh? n?ng thanh toán c?a nhà cái: v?i ti?m l?c tài chính kh?ng l? c?a các nhà cái uy tín nh?: M88,Sbobet, 188bet, Bet365, Ladbrokers, Centrebet, Betwin, v.v.. b?n luôn ???c ??m b?o ch?c ch?n v? kh? n?ng thanh toán.


V?i s? ph? bi?n c?a máy tính và internet b?ng thông r?ng, các hình th?c thanh toán tr?c tuy?n, và ??c bi?t là ?i?n tho?i có kh? n?ng k?t n?i internet qua GPRS hay 3G nh? hi?n nay, vi?c cá ?? online là h?t s?c ??n gi?n, ti?n l?i và hoàn toàn kh? thi.


=========>>> Gi?i Thi?u Nhà Cái FB88 : Nhà Cái Cá C??c Online Hàng ??u Châu Á !

Gi?i thi?u chung v? FB88 Vi?t Nam

FB88 Vi?t nam thu?c s? h?u Young Royal Business Cooperation, ???c c?p gi?y phép ??ng ký ho?t ??ng trong l?nh v?c cá c??c và gi?i trí vào n?m 2016

h?n tri?u Thành Viên ?ã tr?i nghi?m gi?i trí tr?c tuy?n trên FB88, và ?ã tr? thành sân ch?i game tr?c tuy?n l?n nh?t. FB88 là th??ng hi?u cá c??c tr?c tuy?n phát tri?n nhanh nh?t trong l?nh v?c, chúng tôi ?ã ???c c?p Gi?y phép c? b?c t? T?ng C?c Gi?i trí và Trò ch?i Philippine (PAGCOR), thu?c s? h?u c?a chính ph? tr?c ti?p ho?t ??ng d??i V?n phòng Ch? t?ch C?ng hoà Philippines (Xem gi?y phép t?i ?ây). Chúng tôi ?ã ???c ch?ng nh?n b?i nh?ng t? ch?c Cá C??c Uy Tín vì v?y Chúng Tôi ??m b?o v?i các thành viên hi?n t?i và t??ng lai r?ng tham gia ??t c??c t?i FB88 r?t an toàn và tuân theo tiêu chu?n quy ??nh chung c?a ngành cá c??c tr?c tuy?n.


FB88 là m?t trong nh?ng trang web trò ch?i tr?c tuy?n ?ang phát tri?n nhanh và l?n nh?t.Trang web ???c bi?t ??n v?i m?t lo?t các Casino tr?c tuy?n thú v?, Casino Slots, Keno, trò ch?i ?o, c??c th? thao và Poker. Chúng tôi cung c?p quý khách các *** ph?m ch?i game sáng t?o và t?t nh?t, ti?n th??ng l?n, khuy?n mãi h?p d?n, trò ch?i thú v? và d?ch v? khách hàng xu?t s?c ?? cung c?p quý khách kinh nghi?m ch?i game t?t nh?t.


Chúng tôi nghiêm túc cam k?t ??n vi?c ch?i game có trách nhi?m, do v?y t?t c? các khách hàng c?a chúng tôi c?n ??t t? 18 tu?i tr? lên.

???c C?p Phép t?i PAGCOR , PHILIPPINES .


Thông tin b?o m?t

FB88 s? d?ng mã hóa b?o m?t SSL 128-bit ?? ??m b?o thông tin khách hàng là an toàn và b?o m?t.

Thông tin liên h?

phone : (+84) 24-445-82067

gmail : cskh@fb88.comTheo liên k?t này ?? THAM GIA ngay.

=========>>> H??ng D?n ??ng Ký Tài Kho?n Cá ?? Tr?c Tuy?n FB88 !

Click vào Link ho?c Banner phía d??i ?? vào trang ??ng Ký : https://affiliate.fb88.com/CreativeBanner/Track?aID=30


?i?n thông tin tài kho?n theo yêu c?u c?a m?u ??ng ký. ?i?n thông tin tài kho?n theo yêu c?u c?a m?u ??ng ký.

?

+ Ch?n ??ng ý ?i?u kho?n và nh?p vào nút ??ng Ký - Submit.?
Quá trình ??ng ký tài kho?n fb88 ?ã hoàn t?t !


?

?ây là tài kho?n c?a fb88.betno1.net sau khi ??ng ký thành công !


V?y là các b?n ?ã s? h?u 1 tài kho?n cá c??c Online chuyên nghiêp t?i nhà cái FB88. Hãy g?i ti?n ngay và nh?n khuy?n mãi lên ??n 100% cho thành viên m?i.

N?u có b?t k? th?c m?c nào, các b?n có th? liên h? B? ph?n h? tr? tr?c tuy?n 24/24 ?? ???c giúp ?? nhé.

Các b?n có th? vào Website FB88.BETNO1.NET ?? ???c h??ng d?n c? th? h?n.

* H??ng D?n ??ng Ký Tài Kho?n Cá ?? Online FB88 !

* H??ng D?n N?p Ti?n Vào Tài Kho?n Cá ?? Online FB88 !

* H??ng D?n Rút Ti?n T? Tài Kho?n Cá ?? Online FB88 !
Chúc Các B?n G?p Nhi?u May M?n Và Nhi?u Ni?m Vui !?FB88.BETNO1.NET Vinh D? Là ??i Lý Chính Th?c C?a Nhà Cái F88 T?i Vi?t Nam
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:15 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.