VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Viet Music MP3
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-26-2019, 04:30 AM
memenaotaz2 memenaotaz2 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 18
'Avengers: Endgame' phá k? l?c ngày ??u công chi?u ? nhi?u th? tr??ng

Bom t?n Marvel có ngày khai m?c ?n khách nh?t m?i th?i ? Trung Qu?c, Australia, Thái Lan, Malaysia và m?t s? n??c.

Box Office Mojo cho bi?t Avengers: Endgame thu 169 tri?u USD trong ngày ??u công chi?u (ngày 24/4) ? 25 th? tr??ng. Tác ph?m là phim sex có doanh thu ngày khai m?c cao nh?t l?ch s? màn ?nh Trung Qu?c (107 tri?u USD), Australia (b?y tri?u USD), Philippines (3,9 tri?u USD), Hong Kong (2,7 tri?u USD), ?ài Loan (2,6 tri?u USD), Thái Lan (2,4 tri?u USD) và Malaysia (hai tri?u USD).

? m?i th? tr??ng ?ã ra m?t, Avengers: Endgame có s? vé bán cao h?n Avengers: Infinity War, tính ??n cùng th?i ?i?m. Phim s? ra m?t ? hai th? tr??ng l?n là Anh và Brazil ngày 25/4, tr??c khi chi?u ? M? vào ngày 26/4.

? M?, Avengers: Endgame s? ra m?t t?i 4.662 ??a ?i?m, ???c d? ?oán là phim m? màn ?n khách nh?t m?i th?i, xô ?? k? l?c c?a Avengers: Infinity War (257 tri?u USD). Lúc này, tâm ?i?m bàn lu?n c?a h? là li?u bom t?n có thu 300 tri?u USD trong cu?i tu?n tr??c nh?t. Box Office Mojo d? ?oán s? ?ó, còn Variety ng? kh? n?ng này. Theo tâm tính c?a Variety, t?ng s? r?p chi?u, gh? ng?i ? M? khó ?? ?? bom t?n dài ba ti?ng thu ???c 300 tri?u USD sau ba ngày ??u.

Avengers: Endgame k? v? tr?n tái ??u c?a dàn ng??i hùng v?i Thanos sau khi ác nhân gi?t n?a s? sinh v?t trong v? tr?. Tác ph?m là phim sex loan luan th? 22 trong V? tr? ?i?n ?nh Marvel, ???c cho là có kinh phí h?n 400 tri?u USD. 96% gi?i phê bình ?ánh giá cao tác ph?m trên Rotten Tomatoes, trong ?ó ?a ph?n khen phim xúc ??ng.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.