VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 04-26-2017, 07:20 AM
tungldhps
Guest
 
Posts: n/a
Cách tr? thâm nách ??n gi?n t?i nhà

Vùng nách thâm ?en, s?m màu khi?n cho b?n c?m th?y m?t t? tin không dám nh?ng chi?c áo sát nách hay nh?ng b? bikini nóng b?ng. Nguyên nhân gây ra nách b? thâm ?en là gì? Có cách nào ?? tr? thâm nách nhanh nh?t không? ??ng lo l?ng, bài vi?t d??i ?ây chia s? cho b?n 10 cách tr? thâm nách hi?u qu? nh?t t?i nhà t? nh?ng nguyên li?u t? nhiên s? giúp vùng nách h?t thâm ?en nhanh chóng.

Nguyên nhân thâm nách

Có nhi?u nguyên nhân d?n ??n vi?c làn da vùng nách b? thâm trong ?ó ph?i k? ??n m?t s? nguyên nhân chính sau:
>>> cách tr? b?nh hôi nách t?n g?c


– C?ch nh? lông nách không ?úng cách khi?n da vùng nách và các nang lông b? t?n th??ng, t? bào da t?ng c??ng s?n sinh collagen khi?n da vùng nách b? thâm s?m s?n sùi
– Dùng nhi?u l?n kh? mùi có n?ng ?? c?n cao c?ng là nguyên nhân khi?n vùng nách b? thâm ?en
– M?c qu?n áo quá ch?t khi?n qu?n áo c? sát vào vùng nách c?ng là nguyên nhân khi?n nách b? thâm s?m
>>> Vì sao l?i hôi nách

Cà chua tr? thâm nách hi?u qu?

Không ch? là món ?n b? d??ng, cà chua còn là m?t cách tr? thâm nách hi?u qu? và thu?n ti?n. B?n có th? tin t??ng vi?c trái cà chua có th? giúp b?n di?n nh?ng b? ?? khoét nách và sexy ??y kiêu hãnh.
ch?a hôi nách có h?i không
tr? hôi nách b?ng công ngh? n?i soi có hi?u qu? không


Nguyên li?u c?n chu?n b?:

2 qu? cà chua
Máy xay sinh t?
N??c

S? d?ng:
Cách 1: R?a s?ch cà chua, thái lát m?ng r?i chà tr?c ti?p lên khu v?c b? thâm ? d??i cánh tay.
Cách 2: Cho cà chua vào máy xay sinh t? ép l?y n??c c?t nguyên ch?t. L?y bông gòn s?ch ch?m tr?c ti?p n??c ép cà chua vào vùng nách. ??p kho?ng 15-20 phút nh? r?a s?ch b?ng n??c.
Reply With Quote
 

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:49 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.