VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tùy Hứng

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-11-2017, 08:29 AM
SalesLinatran
Guest
 
Posts: n/a
Newbe m?i gia nh?pi

Hi C? Nhà...??u n?m m?i 2017 xin chúc c? nhà gia ?ình m?nh kh?e làm ?n phát tài

Mình là ng??i m?i join foroum r?t mong ???c làm quen v?i m?i ng??i!

Mình Tên Hana Lan sn 1992, công vi?c mình là t? v?n viên gh? sofa b?n nào có nhu c?u c?n h? tr? v? giá c? thì inbox minh nhé!

R?t vui ???c làm quen v?i c? nhà!

C?m ?n A admin cho e tham gia di?n ?àn!

Chúc c? nhà s?c kh?e ?ôi dào!
Reply With Quote

  #2  
Old 05-21-2018, 10:18 PM
bachtuocnuongq10 bachtuocnuongq10 is offline
Member
 
Join Date: May 2018
Posts: 3
Re: Newbe m?i gia nh?pi

N?u không gian s?ng c?a b?n có di?n tích nh? h?p thì m?t chi?c sofa bed s? là c?u cánh tuy?t v?i. V?i kh? n?ng ??m nhi?m ?a ch?c n?ng, ?? th?m m? cao, sofa bed ?ã và ?ang ???c nhi?u ng??i s?n ?ón vì ?? ti?n d?ng có m?t không hai. Trong bài vi?t này, v?i kinh nghi?m ho?t ??ng lâu n?m trong l?nh v?c thanh lý sofa c? t?i TPCHM – Thanh Lý Hàng C? 9D m?i b?n cùng tìm hi?u v? sofa bed qua bài vi?t d??i ?ây.

1. Sofa bed là gì?

Khi b?t ra, sofa bed tr? thành m?t chi?c gi??ng tho?i mái

Gi?ng nh? tên g?i, sofa (gh? sofa) và bed (gi??ng ng?), sofa bed là s? k?t h?p hoàn h?o c?a gh? sofa và gi??ng ng?. S? h?u thi?t k? vô cùng thông minh, b?n có th? d? dàng tùy bi?n ch?c n?ng làm gh? ng?i ho?c gi??ng ng? ch? b?ng vài ??ng tác ??n gi?n. Sofa bed t? lâu ?ã tr? thành v?t d?ng thông minh trong nhà, là s? l?a ch?n c?a nhi?u c?n nhà nh? h?p.

2. ?u ?i?m c?a Sofa bed c?

Hi?n nay, sofa bed là m?t hàng ph? bi?n t?i các c? s? thanh lý sofa c? t?i TPCHM vì có nhi?u ?u ?i?m:

- ?a ch?c n?ng: v?a là gi??ng ng?, v?a là gh? ng?i tho?i mái.

- Thi?t k? hi?n ??i: ?a ph?n các m?u gh? sofa bed có thi?t k? hi?n ??i, b?t m?t, ki?u dáng phong cách th?i trang, phù h?p v?i m?i không gian s?ng.

- Ti?t ki?m di?n tích: ch? c?n mua sofa bed b?n ngay l?p t?c s? h?u hai món ?? n?i th?t.

- Ti?t ki?m ti?n: lúc còn m?i, sofa bed ?ã là v?t d?ng giúp ng??i mua ti?t ki?m kha khá ti?n vì ch?c n?ng 2 trong 1. ??n lúc thanh lý ?? c? thì l?i ích kinh t? càng hi?n lên rõ h?n vì giá thành gi?m ?i nhi?u. ?ôi khi gh? v?n còn m?i nh? giá ti?n ch? b?ng 2/3 so v?i giá g?c (?ôi khi m?t s? s?n ph?m gi?m còn 1/3).

3. Mua gh? sofa bed c? ? ?âu?

Gh? sofa bed có thi?t k? thông minh, hi?n ??i, ti?t ki?m di?n tích

Hi?n nay Thanh Lý Hàng C? 9D có hàng tr?m m?u sofa bed c? ?ã ???c tân trang ch?n chu, t? m?, ?áp ?ng t?t nhu c?u s? d?ng c?a khách hàng. Chúng tôi luôn c?p nh?t nhi?u m?u gh? m?i, ch?t l??ng cao v?i s? l??ng l?n nên giá thành vô cùng ph?i ch?ng. N?u b?n ?ang tìm cho mình m?t chi?c gh? thông minh thì sofa bed ch?c ch?n s? không khi?n b?n ph?i th?t v?ng.

G?i ngay hotline 090 789 3364 - 0969 6568 39 ?? c?p nh?t tình hình s?n ph?m và b?ng báo giá m?i nh?t c?a Thanh Lý Hàng C? 9D. Chúng tôi luôn cam k?t cung c?p bàn gh? ch?t l??ng v?i giá c? bình dân. Ngoài d?ch v? thanh lý sofa c? t?i TPCHM, chúng tôi c?ng th?c hi?n ch??ng trình thu mua ?? n?i th?t c? và s?n sàng mua l?i ?? c? v?i giá cao.
Reply With Quote
  #3  
Old 07-04-2018, 05:48 AM
Robertstape Robertstape is offline
Member
 
Join Date: Mar 2018
Location: Syria
Posts: 3
????? ??????????

????? ???????? ????? ?????????? ??????????? ?????

<a href=http://inbuy.org/articles.html>????? ?????????? +?? ??????? ???</a>
Reply With Quote
  #4  
Old 07-06-2018, 06:54 AM
Helenavvf Helenavvf is offline
Member
 
Join Date: Jun 2018
Location: Ukraine
Posts: 5
Where is Administration forum.vuilen.com ??

Can I contact Administration?
It is about advertisement on your website.
Regards.
Reply With Quote
  #5  
Old 07-09-2018, 05:17 AM
malyshThymn malyshThymn is offline
Member
 
Join Date: Jan 2018
Location: ???????
Posts: 4
It is error.

Instead of criticising advise the problem decision.
Reply With Quote
  #6  
Old 07-12-2018, 12:57 AM
MaksimThymn MaksimThymn is offline
Member
 
Join Date: Mar 2018
Location: ???????
Posts: 6
I think, that you are mistaken. I can prove it. Write to me in PM, we will talk.

I am very grateful to you for the information.
Reply With Quote
  #7  
Old 12-17-2018, 01:17 PM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 475
Re: Newbe m?i gia nh?pi

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
Reply With Quote
  #8  
Old 12-17-2018, 01:22 PM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 475
Re: Newbe m?i gia nh?pi

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
Reply With Quote
  #9  
Old 02-23-2019, 09:47 AM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 475
Re: Newbe m?i gia nh?pi

0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo - ThietKeWebChuyen. Com

Thi?t k? logo ??p cho web - công ty - th??ng hi?u - d?ch v? ch? t? 300k theo yêu c?u t?i tphcm/ toàn qu?c, giá r? nh?ng uy tín ch?t l??ng chuyên nghi?p

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 G?i yêu c?u cho chúng tôi qua email hohoanganh20588@gmail.com, zalo/viber 0934 150 770 ( ho?c call tr?c ti?p hotline ). N?i dung yêu c?u là 7 m?c ? THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P ngay bên d??i
2 Thanh toán 300k vào tài kho?n bên d??i
3 Thi?t k? + bàn giao ( th??ng sau 2-3 ngày ), ch?nh s?a ho?c demo 3 l?n


GIÁ: 300,000? / 3 demo, 500,000? / 6 demo, 600,000? / 9 demo
( Khách làm m?y demo thì tr? b?y nhiêu ti?n, m?i demo s? khác nhau không trùng, giao demo xong khách ch?n 1 demo ?ng ý chúng tôi s? h? tr? ?i?u ch?nh thêm )


THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P
1/ Tên ??n v? ( th??ng hi?u c?a b?n )
2/ L?nh v?c kinh doanh
3/ Slogan c?a b?n
4/ Logo b?n mu?n trình bày gì ? ( ch? trình bày ?nh, ch? trình bày ch?, trình bày c? ?nh và ch?, có ??a ch? hay hotline kèm không ? ... )
5/ Màu s?c logo là gì ?
6/ Ý t??ng logo c?a b?n
7/ B?n mu?n chúng tôi tham kh?o thêm logo, hình ?nh nào, ho?c v? l?i hình ?nh này ? g?i kèm hình tham kh?o ( quan tr?ng ).

H? TR? NHANH:
0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo

facebook.com/hohoanganh20588

hohoanganh20588@gmail.com

Website: ThietKeWebChuyen. Com

CHUY?N KHO?N
( N?i dung chuy?n kho?n ghi “s? ?i?n tho?i + n?i dung thanh toán” )
Agribank -chi nhánh sài gòn
Ch? tk : H? Hoàng Anh
S? tk : 1600.205.230.224

DongABank - Chi nhánh Tp.HCM
Ch? tk : H? Hòang Anh
S? tk : 010.956.4403

Vietcombank - Chi Nhánh Tp.HCM
Ch? tk: H? Hòang Anh
S? tk: 007.1000.957.266
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.