VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-25-2019, 10:42 PM
NgocHLV NgocHLV is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 56
??i lý d?n ??u v? máy l?nh giá r? hàng ch?t l??ng- dòng t? ??ng LG , Reetech, Naga

3 th??ng hi?u máy l?nh t? ??ng hot nh?t hi?n nay – v?i giá t?t nh?t và ch?t l??ng không kém

+ Máy l?nh t? ??ng Reetech
+ Máy l?nh t? ??ng Nagakawa
+ Máy l?nh t? ??ng LG

- V?i máy l?nh t? ??ng Reetech

+ Công ngh? Vi?t Nam và s?n xu?t t?i Vi?t Nam

+ B?o hành 2 n?m cho toàn máy.

+ Máy l?nh t? ??ng Reetech ???c lên ý t??ng ngay chính t?i ??t n??c chúng ta, do v?y, nh?ng nét m?m m?i cùng nh? nhàng chu?n Vi?t luôn là ?i?m thu hút khách hàng.

+ Máy l?nh t? ??ng Reetech có kh? n?ng làm mát vô cùng m?nh m? có ph?n h?i g?t, tuy nhiên, nó v?n r?t thích h?p n?u không gian c?a b?n c?n m?t thi?t b? làm l?nh nhanh nh? v?y.

+ Ti?t ki?m ?i?n 50%.

https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...n-bat-gao.html- V?i máy l?nh t? ??ng LG

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

+ Mang dáng v? c?a m?t “chàng k? s?” v?i t?m áo giáp tr?ng ngà, ?i?m lên ?ó là nh?ng ???ng “c?t táo b?o” c?a nh?ng khe th?i gió uy l?c. ??ng s?ng s?ng ? m?t góc phòng, oai nghiêm nh? m?t ng??i qu?n lý nh?ng l?i ??y d?u dàng nh? m?t ng??i “b?o m?u” ?? ch?m lo cho s? tho?i mái và mát m? c?a không gian.

+ Kh? n?ng làm l?nh m?nh m? và c?c nhanh ??n “th?n k?”.

+ Làn gió th?i xa ??n t?n 20 mét.

+ Phù h?p v?i nh?ng n?i c?n ??n làm mát sâu, và ph?i r?ng nh? nhà x??ng, v?n phòng , nhà ?n , showroom , h?i t??ng, ...

Link t?ng h?p các model c?a máy l?nh t? ??ng LG :

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: maylanhhailongvan.vn - maylanhhailongvan.com

https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...n-bat-gao.html
- V?i máy l?nh t? ??ng Nagakawa

+ Công ngh? Nh?t và s?n xu?t t?i Vi?t Nam

+ B?o hành 2 n?m cho toàn máy.

+ Máy l?nh t? ??ng Nagakawa mang nét riêng bi?t c?a th?m m? Vi?t Nam và phong cách tinh t? c?a Nh?t B?n. L?y màu tr?ng ngà làm ch? ??o, vì th? mà ?? phù h?p ??i v?i không gian g?n nh? là t?t c?.

+ Máy l?nh t? ??ng Nagakawa có ch? ?? làm mát thiên v? s? nh? nhàng do th?a h??ng t? nh?ng tinh hoa c?a công ngh? Nh?t B?n. S? d?ng máy l?nh này, b?n s? có m?t không gian mát m? và r?t trong lành.

+ Do giá thành còn r? nên nhi?u ng??i v?n còn nghi ng? v? ch?t l??ng c?a s?n ph?m.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:52 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.