VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-21-2019, 10:17 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Máy l?nh âm tr?n hi?u nào t?t nh?t cho nhà hàng ti?c c??i , quán cafe , v?n phòng giá

??i v?i ki?n trúc c?a m?t showroom tr?ng bày, mua bán s?n ph?m, máy l?nh l?i càng gi? m?t vai trò ch? ??o h?n. Th? ngh? mà xem, n?u showroom nóng n?c thì không ch? có khách hàng l?c ??u ngao ngán mà bên c?nh ?ó còn có nh?ng h? l?y nghiêm tr?ng nh? h? m?t s?n ph?m do tình tr?ng n?ng nóng kh?c nghi?t hay doanh s? gi?m… V?y m?i nói, n?u không có máy l?nh, thì ch?ng bi?t cu?c s?ng c?a chúng ta s? ra sao n?a.

Do ?ó, H?i Long Vân hôm nay s? b?t mí cho các b?n top 3 dòng máy l?nh cho showroom t?t nh?t, phù h?p nh?t ?? mang ??n m?t không gian tho?i mái mà còn sang tr?ng ?? tr?ng bày s?n ph?m n?a ?ó chính là dòng máy l?nh âm tr?n .

Ch?c các b?n v?n còn ?ang m? h? nh?, nh?ng không sao, chúng tôi s? gi?i ?áp m?i v?n ?? c?a b?n ngày thôi, cùng ?i ti?p nhé.

Hi?n nay trên th? tr??ng có r?t nhi?u hãng âm tr?n nh?ng v?i dòng âm tr?n có th??ng hi?u lâu ??i và ch?t l??ng luôn ??t m?c tuy?t ??i – dòng máy l?nh âm tr?n Daikin .Máy l?nh âm tr?n cassette Daikin là m?t trong nh?ng dòng máy l?nh ???c ?ánh giá cao v? kh? n?ng phù h?p và hài hòa v?i h?u nh? m?i n?i th?t c?a không gian. Th??ng thì m?t s?n ph?m mu?n “thích nghi” m?t cách tuy?t ??i ?òi h?i ph?i có thi?t k? và c?u t?o ??n gi?n, th? mà hãy nhìn vào chi?c máy l?nh âm tr?n mà xem, t?ng th? c?a nó nhìn có v? ??n gi?n nh?ng l?i ch?ng gi?n ??n chút nào c?. ?ây c?ng là lý do vì sao mà nó l?i ???c g?i tên cho v? trí máy l?nh cho showroom, nhà hàng ti?c c??i, v?n phòng công ty , s?nh khách s?n và k? c? có th? l?p d?t cho phòng khách nhà b?n .

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: maylanhhailongvan.vn - maylanhhailongvan.com

Lý do phù h?p ?? l?p ??t máy l?nh âm tr?n Daikin :

- Thi?t k? ??n gi?n, hài hòa m?i n?i th?t, m?t n? vuông v?i h??ng th?i 4 h??ng ho?c 360 ??.
- Kh? n?ng làm mát ??ng ??u, lan r?ng c? c?n phòng.
- Có giá thành h?p lý và phù h?p v?i m?i t?ng l?p.
- Không ?nh h??ng ??n vi?c b? trí ánh sáng và ?èn tr?n.

B?ng so sánh các hãng máy l?nh âm tr?n Daikin v?i các hãng khác cho b?n d? l?a ch?n :

https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...u-cua-ban.htmlPhòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

- ???c l?p ??t âm trên tr?n nhà, mang ??n cho ng??i tiêu dùng m?t làn gió mát m?.

- ??ng c?p, sang tr?ng nh?t trong t?t c? các dòng máy l?nh.

- H?at ??ng êm ái, ??m b?o không gian yên t?nh c?n thi?t cho khách hàng s? d?ng

?? tìm ra cho dòng máy l?nh phù h?p cho không gian c?a chính mình không h?n là ?i?u khó n?a . ??c xong bài vi?t này ?c h?n b?n ?ã bi?t ???c mình nên l?p dòng nào r?i ch? . V?i dòng máy l?nh âm tr?n Daikin ???c thêm ?i?m c?ng trong m?t nhi?u khách hàng b?i :

1. C?a hàng ti?n l?i, quán café, trà s?a…th??ng có ??c tính r?ng h?n phòng ng? bình th??ng, thu?c di?n không gian trung bình.

2. Máy l?nh âm tr?n th??ng không chi?m di?n tích ??t sàn nh? máy l?nh t? ??ng.

3. L?u l??ng gió v?a ph?i, không quá m?nh c?ng không quá nh?.

4. Thích h?p cho m?i lo?i không gian, m?i lo?i di?n tích (b?n c?ng th? k?t h?p nhi?u lo?i công su?t).

Tóm l?i c?n nên tìm hi?u k? v? th??ng hi?u , ch?t l??ng và giá c? tr??c khi l?p ??t b?tt kì dòng máy l?nh nào nhé ?? ??m b?o, không gian t?t tuy?t ??i cho không gian c?a mình nhé.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 04:38 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.