VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Sport News
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-07-2019, 10:21 AM
luhai123 luhai123 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 536
CLB Ajax Amsterdam ?ã “mua” 2 trang báo

Klopp ?i tr??c v? Ceballos? V? Lo Celso xong 80%; Atletico ?n ??nh th?i ?i?m mua ??t Morata; Ajax t?m bi?t De Jong theo cách ??c bi?t… là nh?ng tin chính trong B?n tin 0h 6/7.
Klopp ?i tr??c v? Ceballos? T? Marca cho r?ng, m88cvf Liverpool và HLV Jurgen Klopp ?ã nhanh chân trong v? theo ?u?i Dani Ceballos c?a Real Madrid, v?i l?i tr? giá 45 tri?u b?ng. ??i bóng Hoàng gia ?ang mu?n ??y ti?n v? ng??i Tây Ban Nha ?i trong mùa Hè này, nh?ng h? s? kèm ?i?u kho?n mua l?i.
5 CLB La Liga xin hoãn ?á sân nhà. Ngoài Real Madrid, 4 CLB khác t?i La Liga c?ng xin hoãn ???c ?á sân nhà ? nh?ng vòng ??u mùa gi?i 2019/20 cho ??n gi?a tháng 9 là Real Sociedad, Villarreal, Real Valladolid, Eibar. Lý do ??u gi?ng nhau là h? ?ang trong giai ?o?n s?a ch?a sân nhà.
V? Lo Celso xong 80%. Truy?n thông Tây Ban Nha cho bi?t, vi?c ?àm phán gi?a Tottenham và Real Betis v? Giovani Lo Celso ?ã hoàn thành 80% công vi?c. Tottenham s?n sàng bán m?t s? c?u th? nh? Christian Eriksen, Victor Wanyama và Eric Dier ?? d?n ngân sách cho v? này.

Atletico ?n ??nh th?i ?i?m mua ??t Morata. T? Telegraph cho bi?t, ty le ma cao Atletico Madrid s? ch? ??n khi bán ???c Antoine Griezmann thì m?i ?? c?p v?i Chelsea vi?c mua ??t Alvaro Morata. Chelsea ?òi 50 tri?u b?ng cho v? này.
Có th? t?ng s? ??i t?i World Cup n?. Tr??c tr?n chung k?t gi?a M? và Hà Lan, Ch? t?ch FIFA cho bi?t, t? ch?c này cân nh?c k? ho?ch t?ng s? ??i tham d? VCK World Cup bóng ?á n? t? 24 lên 32 ??i vào n?m 2023. Ngoài ra, FIFA c?ng tính chuy?n t?ng g?p ?ôi s? ti?n th??ng lên 60 tri?u USD.
Hà N?i FC có chân sút m?i. Goal cho bi?t, Hà N?i FC ?ã tìm ???c ng??i thay th? Ganiyu Oseni, c?u th? ?ang ch?n th??ng dài h?n. ?ó là Papa Ibou Kebe t? CLB NK Tabor Sezana t?i gi?i h?ng Hai Slovenia. 2 bên s? ký h?p ??ng chính th?c mà không c?n th? vi?c.
Ajax t?m bi?t De Jong theo cách ??c bi?t. CLB Ajax Amsterdam ?ã “mua” 2 trang trên 2 t? báo th? thao n?i ti?ng nh?t x? Catalunya là Sport và Mundo Deportivo ?? nh?n g?i nh?ng l?i chào t?m bi?t và chúc may m?n t?i Frenkie de Jong - c?u th? mà h? bán cho Barcelona. Ti?n v? 22 tu?i ?ã ra m?t trong ngày th? Sáu.
HAGL có ti?n t? xu?t kh?u c?u th?. Theo ông b?u ?oàn Nguyên ??c, CLB HAGL c?a ông ?ã nh?n ???c “hàng tr?m nghìn USD” t? vi?c ?? các c?u th? ra n??c ngoài thi ??u ch? không ph?i ??i bóng b? ti?n ra ?? nh?ng ??i ? Hàn Qu?c, Nh?t B?n, Thái Lan nh?n Xuân Tr??ng, Công Ph??ng, Tu?n Anh v? ?á.
Reply With Quote

  #2  
Old 07-26-2019, 06:22 AM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 481
Re: CLB Ajax Amsterdam ?ã “mua” 2 trang báo

24/7 T?i Hà N?i: 0988 383 757 - D?ch V? C?u H? L?p Ô Tô T?i Hà N?i, Vá L?p, Thay L?p D? Phòng, S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng, Chính Xác, Nhanh Chóng, Ti?n L?i, Giá C? H?p Lý, Ph?c V? 24/7

N?u ??t nhiên chi?c ô tô c?a b?n b? xì, n? l?p và b?n không bi?t ph?i làm th? nào? Hãy nhanh chóng nh?c máy lên và liên h? ??n D?ch v? c?u h? l?p hai bà tr?ng hà n?i qua hotline 0988 383 757. Chúng tôi s? giúp b?n gi?i quy?t s? c? nhanh chóng nh?t, hi?u qu? v?i giá c? h?p lý.

D?ch V? C?u H? L?p Ô Tô T?i Hà N?i - S? Giúp B?n Kh?c Ph?c M?i V?n ??S? Hotline 0988 383 757 nh?n cu?c g?i 24/7, luôn s?n sàng ph?c v? khách hàng?u ?i?m khi s? d?ng d?ch v? vá l?p ô tô l?u ??ng
  • V?t vá, n?t vá ???c b?o hành và cam k?t ch?t l??ng.
  • Ph?c v? liên t?c không ng?ng ngh?, t?n n?i, t?n ch?, t?n nhà.
  • Giá c? c?nh tranh
  • Nhân viên chuyên nghi?p, t?n tâm và nhi?t tình
  • Các thi?t b?, ph? ki?n s? d?ng s?a ch?a xe h?i, vá l?p ô tô ??u là hàng chính hãng, ???c b?o hành chuyên nghi?p.
  • Nhanh chóng có m?t t?i t?t c? các qu?n c?a TP Hà N?i v?i th?i gian ng?n nh?t.
  • V?i ph??ng châm ??t khách hàng lên v? trí cao nh?t, chúng tôi luôn cam k?t ph?c v? t?n tâm, chu ?áo.
  • c?u h? l?p hai bà tr?ng hà n?i t?t c? các lo?i xe h?i, xe du l?ch, ...
  • Thay l?p s? cua, thay l?p d? phòng, thay l?p, c?u h? l?p, xe 4 ch?, xe 5 ch?, xe 7 ch?, xe 8 ch?,...C?a t?t c? các hãng: Toyota, Mazda, Honda, KIA, Huyndai, Ford, Mercedes, BMW, Audi, Chervolet,...
Ph?m vi ho?t ??ng d?ch v? c?u h? l?p hai bà tr?ng hà n?i

c?u h? l?p hai bà tr?ng hà n?i l?u ??ng ph?c v? nhanh nh?n t?n n?i khu v?c: Qu?n Hoàn Ki?m (V?n Mi?u, Ph? Hu?, Ph? Doãn, Nguy?n Th? ??nh, ), Qu?n ??ng ?a (Xã ?àn, Tr?n Quang Kh?i, Thái Hà, Tr??ng Chinh, Nguy?n Trí Thanh, Hoàng C?u, ), Qu?n Thanh Xuân (Lê V?n L??ng, Tr?n Duy H?ng, ???ng Láng, Tam Trinh, Hoàng ??o Thúy, L?c Trung, ) , Qu?n C?u Gi?y (M? ?ình, Ph?m V?n ??ng, Hoàng Qu?c Vi?t, Tr?n Qu?c Hoàn , Khu?t Duy Ti?n, H? Tùng M?u, Tr?n Duy H?ng, Mai D?ch, ), Qu?n Hai Bà Tr?ng (Minh Khai, V?nh Tuy, Tr?n Khát Chân, Xã ?àn,Times City, ), Qu?n Tây H? (L?c Long Quân, Thanh Niên, ?ê La Thành, ), Qu?n Hoàng Mai (Gi?i Phóng, Linh ?àm, ??nh Công, ) , Qu?n Ba ?ình (??i C?n, ?ào T?n, Gi?ng Võ), Qu?n Hà ?ông (Tr?n Phú, T? H?u, )

Ph?c v? t?n n?i, m?i lúc, an toàn, nhanh chóng, chính xác chính là ph??ng châm ho?t ??ng c?a chúng tôi. Hãy an tâm v?i tài s?n c?a b?n và hành trình c?a b?n khi ?ã có s? ?i?n tho?i 0988 383 757 c?a d?ch v? c?u h? l?p hai bà tr?ng hà n?i l?u ??ng 24/7

N?u g?p ph?i s? c? ? b?t c? ?âu và b?t c? khi nào hãy liên h? v?i chúng tôi qua s? ?i?n tho?i 0988 383 757 ?? luôn ???c cam k?t ph?c v? c?u h? l?p hai bà tr?ng hà n?i l?u ??ng t?t nh?t. ??i ng? nhân viên th? s?a ch?a vá l?p xe h?i l?u ??ng ?ã và ?ang làm vi?c ???c ?ào t?o chuyên nghi?p s? luôn giúp b?n hài lòng.

???c ph?c v? Quý Khách là ni?m t? hào cho d?ch v? chúng tôi.
Hotline luôn tr?c 24/24 t?i Hà N?i0988 383 757
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:06 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.