VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tranh Tài
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-07-2019, 10:48 PM
sankhaudidong sankhaudidong is offline
Member
 
Join Date: Jun 2019
Posts: 8
Cung c?p sàn sân kh?u h?i tr??ng, nhà hát, nhà hàng, khách s?n

Công ty TNHH ??u T? Quóc T? B?n Gi? - 4HMEDIA là ??n v? chuyên s?n xu?t sân kh?u l?p ghép di ??ng, ???c s? d?ng r?ng rãi trong nhà ho?c ngoài tr?i, trong m?i ?i?u ki?n kh?c nghi?t c?a th?i ti?t; m?a, bão, t?i các bãi bi?n, trên ??i d?c ho?c b?c c? ??a hình ??a v?t nào.
- V?i kích th??c module tiêu chu?n 1.22m x 1.222m, chi?u cao có th? t? ?i?u ch?nh kích th??c t? : 0.6 m - 1.6m. Sàn sân kh?u ???c s? d?ng ván ép ph? flim ho??c va?n nh??a PVC ch?ng n??c ??t tiêu chu?n qu?c t?, r?t nh?, b?n và phù h?p cho các ch??ng trình s? ki?n l?n.??C ?I?M SÂN KH?U L?P GHÉP DI ??NG
- S?n ph?m l?p ghép siêu nhanh (100m2 ch? trong vòng 30 phút v?i 3-4 nhân viên l?p ??t)

- S?n ph?m g?n nh?, b?n ??p, ch?ng b? Oxy hóa.

- S?n ph?m ch?ng n??c chuyên d?ng, không cháy, không b? móp méo theo th?i gian.

- S?n ph?m b?n ch?t áp d?ng r?ng rãi cho m?i ??a hình, ??a v?t, trong nhà và ngòi tr?i.

- Chi?u cao sân kh?u có th? ?i?u ch?nh linh ho?t.

- Kh? n?ng ch?u t?i và ch?u l?c sàn sân kh?u > 650 kg/m2Thông s? k? thu?t:


Nguyên v?t li?u:S?t m? k?m s?n t?nh ?i?n

Kích th??c tiêu chu?n:1.22m x 1.22m & 1m x 2m

Chi?u Cao sàn sân kh?u:0.6m - 0.9m, 0.8m - 1.2m, 1m - 1.3m, 1.2m - 1.5m (có th? thay ??i ?? cao)

V?t li?u chính:S?t m? k?m Phi 42x1.4mm, Vuông 40mm x 40mm x 1.4mm và Vuông 30mm x 30mm x 1.4mm

M?t sàn s? d?ng ván:Ván ép ph? flim dày 18mm; ván nh?a PVC Foam dày 18mm

??c tính:Kháng n??c, ch?u l?c cao, g?n nh?, ti?t ki?m chi phí, ti?t ki?m th?i gian thi công l?p ??t

V?t li?u không kèm theo:Hàng rào, c?u thang, rèm quây xung quanh sân kh?u, bánh xe, chân t?ng ??a

?ng d?ng:Sân khâ?u t? ch?c s? ki?n, sân kh?u bi?u di?n, sân kh?u bi?u di?n ca nh?c, sân kh?u trình di?n th?i trang, sân kh?u nhà hàng ti?c c??i, sân kh?u khách s?n, festival, sân kh?u l? h?i,sân kh?u catwalk, sân kh?u trong nhà, sân kh?u ngoài tr?i....

Tr?ng t?i:> 650 kgs/m2


??c ?i?m:
1. V?t li?u go?n nhe?, siêu bê?n va? ?ô? an toa?n cao.2. Ván ép ph? flim trát và ch?ng tr??t nh?ng không th?m n??c3. Sàn sân kh?u l?p ghép di ??ng r?t d? dàng trong vi?c tháo l?p.4. Ch?t l??ng cao và chuyên nghi?p nh?ng ch? có giá nhà x??ng5. Chi?u cao tùy ch?nh: 0.6m - 0.9m, 0.8m - 1.2m, 1m - 1.3m, 1.2m - 1.5m...6. Module thi?t k? (sân kh?u v?i kích th??c tiêu chu?n 1.22m x 1.22m & 1m x 2m ) cho phép sân kh?u ???c m? r?ng ho?c thu ng?n sân kh?u theo thi?t k? c?a m?i ch??ng trình.
LIÊN H? NGAY V?I CHÚNG TÔI
CÔNG TY TNHH ??U T? QU?C T? B?N GI? - 4HMEDIA
S? 08 ???ng H?a Mi, P. Hi?p Thành, Q.12, Tp.HCM
Hotline/Zalo: 0937.837.837 - 0903.910.119
Email: sankhaulapghepdidong@gmail.com
website: www.sankhaudidong.com
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.