VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Scenery

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-17-2019, 03:44 AM
simsodep8388 simsodep8388 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2018
Posts: 23
Gi?m 50% SIM S? ??P - ??u 03*05*07*08

? Mr Th?ng: 0944.88.9999
#sodep
#simsodep
SimSoDep.Company

• Giao D?ch Toàn Qu?c 24/24 !!!
• Dùng Th? Và Hoàn Tr? L?i Sim Trong Vòng 10 Ngày
• Mua Bán - Trao ??i - C?m C? Sim T? Quý - Ng? Quý - L?c Quý - Taxi
• Duy Nh?t T?i ?ây Mua Bán Tr? Góp Lãi 0.0010% (Sim Có Giá Trên 50 Tri?u)

• Tìm Sim VIP Theo Yêu C?u
• Bán Hàng: Nhanh. Chu?n. Giá T?t Nh?t
• Thu Mua Sim S? ??p ?ã Qua S? D?ng V?i Giá Cao Nh?t
• C?m C?: ??nh Giá Cao V?i Lãi Su?t Th?p (Sim Có Giá Trên 50 Tri?u)

• Name: ?? M?nh Th?ng (SN 1983)
• Mobile: 0902.83.83.83 - 0912.83.83.83
• Tel: 024.22.345.678 - Fax: 0246.288.4444

• Website: simsodep.company
• Email: thang.simsodep@gmail.com
• Facebook: facebook.com/thang.simsodep

• Công ty CP Th??ng m?i và D?ch v? Vi?n thông H?ng Th?nh
• MST: 0104507482 - Ngày C?p: 03/03/2010 - N?i C?p: Hà N?i
• Add: S? 16 ngõ 105 Nguy?n Trãi - P Th??ng ?ình - Q Thanh Xuân - TP Hà N?i

========== SALE OFF SIM S? ??P ??U 03. 05. 07. 08
0855205666 = 5.000.000 VN? - 0855204666 = 5.000.000 VN?
0855203666 = 5.000.000 VN? - 0855097666 = 5.000.000 VN?
0855091666 = 5.000.000 VN? - 0853639666 = 5.000.000 VN?
0852567897 = 5.000.000 VN? - 0852567894 = 5.000.000 VN?
0838738555 = 5.000.000 VN? - 0834799555 = 5.000.000 VN?
0833567894 = 5.000.000 VN? - 0832888588 = 5.000.000 VN?
0829474474 = 5.000.000 VN? - 0827818666 = 5.000.000 VN?
0827023666 = 5.000.000 VN? - 0827020666 = 5.000.000 VN?
0824477477 = 5.000.000 VN? - 0824433433 = 5.000.000 VN?
0824432666 = 5.000.000 VN? - 0824011011 = 5.000.000 VN?
0823571234 = 5.000.000 VN? - 0823570123 = 5.000.000 VN?
0818928666 = 5.000.000 VN? - 0818924924 = 5.000.000 VN?
0818915666 = 5.000.000 VN? - 0818914914 = 5.000.000 VN?
0818713713 = 5.000.000 VN? - 0815080666 = 5.000.000 VN?
0815080555 = 5.000.000 VN? - 0815073939 = 5.000.000 VN?

0812565666 = 5.000.000 VN? - 0812529666 = 5.000.000 VN?
0812528666 = 5.000.000 VN? - 0812527799 = 5.000.000 VN?
0812524666 = 5.000.000 VN? - 0812523666 = 5.000.000 VN?
0812515666 = 5.000.000 VN? - 0812511511 = 5.000.000 VN?
0812505777 = 5.000.000 VN? - 0799450450 = 5.000.000 VN?
0799431431 = 5.000.000 VN? - 0799417417 = 5.000.000 VN?
0799409409 = 5.000.000 VN? - 0797483483 = 5.000.000 VN?
0797482482 = 5.000.000 VN? - 0797481481 = 5.000.000 VN?
0797480480 = 5.000.000 VN? - 0796774774 = 5.000.000 VN?
0796772772 = 5.000.000 VN? - 0796770770 = 5.000.000 VN?
0796722722 = 5.000.000 VN? - 0796646646 = 5.000.000 VN?
0789483777 = 5.000.000 VN? - 0789466566 = 5.000.000 VN?
0789462777 = 5.000.000 VN? - 0789450777 = 5.000.000 VN?
0789401777 = 5.000.000 VN? - 0789400800 = 5.000.000 VN?
0789400700 = 5.000.000 VN? - 0789400600 = 5.000.000 VN?

0788641641 = 5.000.000 VN? - 0788640640 = 5.000.000 VN?
0788630630 = 5.000.000 VN? - 0787734734 = 5.000.000 VN?
0787731731 = 5.000.000 VN? - 0787728728 = 5.000.000 VN?
0787674674 = 5.000.000 VN? - 0787673673 = 5.000.000 VN?
0787672672 = 5.000.000 VN? - 0787670670 = 5.000.000 VN?
0787574574 = 5.000.000 VN? - 0787573573 = 5.000.000 VN?
0787572572 = 5.000.000 VN? - 0787571571 = 5.000.000 VN?
0787518518 = 5.000.000 VN? - 0787516516 = 5.000.000 VN?
0705378668 = 5.000.000 VN? - 0705376886 = 5.000.000 VN?
0702567799 = 5.000.000 VN? - 0702450450 = 5.000.000 VN?
0702303456 = 5.000.000 VN? - 0598778877 = 5.000.000 VN?
0598657979 = 5.000.000 VN? - 0393965777 = 5.000.000 VN?
0393964777 = 5.000.000 VN? - 0393962777 = 5.000.000 VN?
0393961777 = 5.000.000 VN? - 0393960777 = 5.000.000 VN?
0393958777 = 5.000.000 VN? - 0393954777 = 5.000.000 VN?

0393953777 = 5.000.000 VN? - 0393952777 = 5.000.000 VN?
0393951777 = 5.000.000 VN? - 0393950777 = 5.000.000 VN?
0393948777 = 5.000.000 VN? - 0393945777 = 5.000.000 VN?
0393943777 = 5.000.000 VN? - 0393942777 = 5.000.000 VN?
0393941777 = 5.000.000 VN? - 0393940777 = 5.000.000 VN?
0393928777 = 5.000.000 VN? - 0393926777 = 5.000.000 VN?
0393925777 = 5.000.000 VN? - 0393924777 = 5.000.000 VN?
0393923777 = 5.000.000 VN? - 0393921777 = 5.000.000 VN?
0393920777 = 5.000.000 VN? - 0393918777 = 5.000.000 VN?
0393916777 = 5.000.000 VN? - 0393915777 = 5.000.000 VN?
0393914777 = 5.000.000 VN? - 0393913777 = 5.000.000 VN?
0393912777 = 5.000.000 VN? - 0393910777 = 5.000.000 VN?
0393908777 = 5.000.000 VN? - 0393906777 = 5.000.000 VN?
0393905777 = 5.000.000 VN? - 0393904777 = 5.000.000 VN?
0393903777 = 5.000.000 VN? - 0393902777 = 5.000.000 VN?

0393901777 = 5.000.000 VN? - 0389036777 = 5.000.000 VN?
0389035777 = 5.000.000 VN? - 0388073777 = 5.000.000 VN?
0363563777 = 5.000.000 VN? - 0363074777 = 5.000.000 VN?
0363073777 = 5.000.000 VN? - 0363072777 = 5.000.000 VN?
0363071777 = 5.000.000 VN? - 0348522666 = 5.000.000 VN?
0348515666 = 5.000.000 VN? - 0348511666 = 5.000.000 VN?
0348505666 = 5.000.000 VN? - 0348500666 = 5.000.000 VN?
0348485666 = 5.000.000 VN? - 0345693777 = 5.000.000 VN?
0345659777 = 5.000.000 VN? - 0345654777 = 5.000.000 VN?
0859998997 = 5.500.000 VN? - 0859998995 = 5.500.000 VN?
0859998993 = 5.500.000 VN? - 0859463939 = 5.500.000 VN?
0855208666 = 5.500.000 VN? - 0855090555 = 5.500.000 VN?
0855089666 = 5.500.000 VN? - 0852567896 = 5.500.000 VN?
0852567893 = 5.500.000 VN? - 0852567892 = 5.500.000 VN?
0838738866 = 5.500.000 VN? - 0838738686 = 5.500.000 VN?

0838175175 = 5.500.000 VN? - 0834796699 = 5.500.000 VN?
0833567896 = 5.500.000 VN? - 0833567895 = 5.500.000 VN?
0833567893 = 5.500.000 VN? - 0833040555 = 5.500.000 VN?
0827918686 = 5.500.000 VN? - 0827903939 = 5.500.000 VN?
0812505666 = 5.500.000 VN? - 0789483555 = 5.500.000 VN?
0789462555 = 5.500.000 VN? - 0789450666 = 5.500.000 VN?
0789404555 = 5.500.000 VN? - 0789401555 = 5.500.000 VN?
0782378237 = 5.500.000 VN? - 0777439666 = 5.500.000 VN?
0777439555 = 5.500.000 VN? - 0769536536 = 5.500.000 VN?
0705396886 = 5.500.000 VN? - 0702563939 = 5.500.000 VN?
0702483939 = 5.500.000 VN? - 0702483456 = 5.500.000 VN?
0702324777 = 5.500.000 VN? - 0702324555 = 5.500.000 VN?
0702320123 = 5.500.000 VN? - 0599188777 = 5.500.000 VN?
0393893777 = 5.500.000 VN? - 0393844777 = 5.500.000 VN?
0389422777 = 5.500.000 VN? - 0389411777 = 5.500.000 VN?

0389400777 = 5.500.000 VN? - 0389365777 = 5.500.000 VN?
0389344777 = 5.500.000 VN? - 0389246777 = 5.500.000 VN?
0389244777 = 5.500.000 VN? - 0389144777 = 5.500.000 VN?
0389044777 = 5.500.000 VN? - 0389038777 = 5.500.000 VN?
0363076777 = 5.500.000 VN? - 0363075777 = 5.500.000 VN?
0349559555 = 5.500.000 VN? - 0347756777 = 5.500.000 VN?
0345944777 = 5.500.000 VN? - 0345811777 = 5.500.000 VN?
0344060777 = 5.500.000 VN? - 0344055777 = 5.500.000 VN?
0344044777 = 5.500.000 VN? - 0335079777 = 5.500.000 VN?
0334744777 = 5.500.000 VN? - 0334689777 = 5.500.000 VN?
0334646777 = 5.500.000 VN? - 0332442777 = 5.500.000 VN?
0859999797 = 6.000.000 VN? - 0859999494 = 6.000.000 VN?
0859999292 = 6.000.000 VN? - 0859999191 = 6.000.000 VN?
0859456555 = 6.000.000 VN? - 0859108686 = 6.000.000 VN?
0858888787 = 6.000.000 VN? - 0858888778 = 6.000.000 VN?

0858888484 = 6.000.000 VN? - 0858888448 = 6.000.000 VN?
0858888080 = 6.000.000 VN? - 0855202777 = 6.000.000 VN?
0855202555 = 6.000.000 VN? - 0855090777 = 6.000.000 VN?
0855089777 = 6.000.000 VN? - 0854400400 = 6.000.000 VN?
0852567898 = 6.000.000 VN? - 0839218866 = 6.000.000 VN?
0839218686 = 6.000.000 VN? - 0827818686 = 6.000.000 VN?
0816666776 = 6.000.000 VN? - 0816666767 = 6.000.000 VN?
0816666556 = 6.000.000 VN? - 0816666464 = 6.000.000 VN?
0816666363 = 6.000.000 VN? - 0816666336 = 6.000.000 VN?
0816666262 = 6.000.000 VN? - 0815075678 = 6.000.000 VN?
0812533777 = 6.000.000 VN? - 0812527666 = 6.000.000 VN?
0812522777 = 6.000.000 VN? - 0812510510 = 6.000.000 VN?
0792121983 = 6.000.000 VN? - 0789483666 = 6.000.000 VN?
0789401666 = 6.000.000 VN? - 0773224455 = 6.000.000 VN?
0766582582 = 6.000.000 VN? - 0705378866 = 6.000.000 VN?

0705366886 = 6.000.000 VN? - 0702324567 = 6.000.000 VN?
0702322777 = 6.000.000 VN? - 0702322555 = 6.000.000 VN?
0599190888 = 6.000.000 VN? - 0599185999 = 6.000.000 VN?
0599185888 = 6.000.000 VN? - 0599184999 = 6.000.000 VN?
0599184888 = 6.000.000 VN? - 0599183999 = 6.000.000 VN?
0599183888 = 6.000.000 VN? - 0599182999 = 6.000.000 VN?
0599182888 = 6.000.000 VN? - 0599176888 = 6.000.000 VN?
0599175999 = 6.000.000 VN? - 0599175888 = 6.000.000 VN?
0599174999 = 6.000.000 VN? - 0599174888 = 6.000.000 VN?
0599173888 = 6.000.000 VN? - 0599062999 = 6.000.000 VN?
0599062888 = 6.000.000 VN? - 0599061888 = 6.000.000 VN?
0599059888 = 6.000.000 VN? - 0599057999 = 6.000.000 VN?
0599054888 = 6.000.000 VN? - 0599053999 = 6.000.000 VN?
0599053888 = 6.000.000 VN? - 0599052999 = 6.000.000 VN?
0599052888 = 6.000.000 VN? - 0599051888 = 6.000.000 VN?

0599049888 = 6.000.000 VN? - 0599047999 = 6.000.000 VN?
0599047888 = 6.000.000 VN? - 0599045888 = 6.000.000 VN?
0598694888 = 6.000.000 VN? - 0598319888 = 6.000.000 VN?
0598318999 = 6.000.000 VN? - 0598317999 = 6.000.000 VN?
0598316999 = 6.000.000 VN? - 0598315999 = 6.000.000 VN?
0598315888 = 6.000.000 VN? - 0598314999 = 6.000.000 VN?
0598314888 = 6.000.000 VN? - 0598313999 = 6.000.000 VN?
0598313888 = 6.000.000 VN? - 0598312999 = 6.000.000 VN?
0598310999 = 6.000.000 VN? - 0598310888 = 6.000.000 VN?
0598309888 = 6.000.000 VN? - 0598308999 = 6.000.000 VN?
0598307999 = 6.000.000 VN? - 0598306999 = 6.000.000 VN?
0598306888 = 6.000.000 VN? - 0598305888 = 6.000.000 VN?
0598304999 = 6.000.000 VN? - 0598304888 = 6.000.000 VN?
0598303999 = 6.000.000 VN? - 0598303888 = 6.000.000 VN?
0598302999 = 6.000.000 VN? - 0598302888 = 6.000.000 VN?
Reply With Quote

  #2  
Old 06-28-2019, 12:07 AM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 481
Re: Gi?m 50% SIM S? ??P - ??u 03*05*07*08

Luôn Tr?c: 0988 383 757 Hà N?i- D?ch V? S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng, S? Lý Các S? C? Ch?t Máy Không Rõ Nguyên Nhân, Chính Xác, Nhanh Chóng, Ti?n L?i, Giá C? H?p Lý, Ph?c V? 24/7

N?u b?n lên xe và b?t chìa khóa kh?i ??ng nh?ng xe l?i ch?ng có “??ng thái” nào. S?y ra các hi?n t??ng nh?: Xe ?? nh?ng không n? máy, ?? xe kêu t?ch t?ch, Xe ?ang ?i b? ch?t máy, N? l?p, x?t l?p, xe b? va ch?m giao thông,……thì ??ng lo l?ng, chúng tôi c?u h? xe ô tô t?i hà n?i s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t.

S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i - S? Giúp B?n Kh?c Ph?c M?i V?n ??
 • S?a Ch?a, kh?c ph?c các l?i v? h? th?ng ?i?n, c? ??…t?i ch?
 • S? lý các l?i v? ?c quy kích n?, Thay m?i ?c quy t?n n?i
 • Vá, Thay m?i L?p ô tô l?u ??ng
 • C?u h? giao thông: C?u kéo xe v? ??a
 • S?a ch?a, thay th? ph? tùng chính hãng
S? hotline 0988 383 757 liên t?c ho?t ??ng nh?n cu?c g?i 24/7, luôn s?n sàng ph?c v? khách hàng

?u ?i?m khi s? d?ng d?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng

+ Ti?t ki?m chi phí t?i ?a khi không ph?i thuê xe kéo

+ Khách hàng theo dõi tr?c ti?p quá trình s?a ch?a

+ Ti?t ki?m th?i gian t?i ?a, quý khách hàng có th? ti?p t?c chuy?n ?i sau ít phút

+ ?áp ?ng m?i lúc, m?i n?i

+ Có th? s?a ch?a m?i lo?i xe ô tô nh?: Honda, Toyota, BMW, Mercedes…

D?ch v? s?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i Hotline 0988 383 757 luôn s?n sàng ph?c v? quý khách. N?u b?n ?ang g?p r?c r?i và các s? c? h?ng hóc ô tô trên ???ng thì ??ng lo l?ng, c?u h? xe ô tô t?i hà n?i chúng tôi s? có m?t nhanh chóng k?p th?i giúp b?n gi?i quy?t. ??m b?o ch?t l??ng ph?c v? t?n tâm,nhi?t tình, trách nhi?m hàng ??u.
 • Không qu?n ng?i ???ng xa
 • Không qu?n ng?i th?i ti?t
 • Không qu?n ng?i th?i gian
Cùng ??i ng? nhân viên k? thu?t lành ngh?, t?n tâm, chuyên nghi?p, d?ch v? c?u h? xe ô tô t?i hà n?i c?a chúng tôi hoàn toàn t? tin có kh? n?ng kh?c ph?c và m?i v?n ?? h?ng hóc liên quan ??n chi?c “x?” yêu c?a b?n nh? :

Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng ?i?n, ?c quy
 • Xe oto không ?? ???c ho?c xe ?? khó n?
 • Xe ô tô ?? không n? kêu t?ch t?ch
 • Xe ô tô ?ang ?i b? ch?t máy
 • Xe báo l?i ?c quy, h?t ?i?n
 • Xe ?? lâu ngày, ?? qua ?êm, quên t?t các thi?t b? tiêu hao v? ?i?n
 • Ho?c b?n mu?n thay bình ?c quy t?i nhà
Các hi?n t??ng liên quan ??n h? th?ng chuy?n ??ng:
 • Xe ?ang ?i b? n? l?p, g?p ph?i ?inh gây x?t l?p
 • L?p ?i lâu ngày, mòn l?p
Tr??ng h?p xe b? g?p n?n:
 • Xe b? va ch?m giao thông, s?t l?y, ng?p n??c
 • Ho?c b?n mu?n di chuy?n xe v? nhà, gara g?n b?n nh?t
Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng xe:
 • Xe lâu ngày ch?a ???c b?o d??ng
 • B?n mu?n s?n l?i xe
??n V?i S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i, b?n s? nh?n ???c :
 • S? t? v?n t?n tâm, chu ?áo, ân c?n
 • T?c ?? ph?c v? nhanh chóng, liên t?c 24/7
 • D?ch v? s?a ch?a hoàn h?o
Bên c?nh ?ó là m?c giá d?ch v? t?t nh?t hi?n nay. B?i l?, t?i c?u h? xe ô tô t?i hà n?i, chúng tôi áp d?ng chính sách th??ng l??ng giá.

V?i chính sách giá ??c ?áo này, chính khách hàng s? là ng??i ??a ra m?c giá mà mình hài lòng nh?t ?? th??ng l??ng v?i nhà cung c?p d?ch v?.

Nh? v?y, giá d?ch v? c?u h? xe ô tô t?i hà n?i tr? nên linh ho?t, góp ph?n t?i ?u hóa l?i ích cho t?ng khách hàng.

M?t d?ch v? hoàn h?o, m?t m?c giá tuy?t v?i hãy g?i ngay cho S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng Hà N?i 0988 383 757 ?? ch?m sóc t?t nh?t cho chi?c ô tô c?a b?n. Xin cám ?n

QUY TRÌNH S? LÝ, KH?C PH?C CÁC S? C? TRÊN ???NG

T?t c? nh?ng nhân viên c?u h? s?a ch?a ??u là nh?ng ng??i gi?i ngh?, uy tín và làm vi?c v?i tinh th?n t?n tâm, chu ?áo. Do ?ó, ngay khi nh?n ???c thông tin, chúng tôi s? nhanh chóng có m?t. T?ng ?ài h? tr? 0988 383 757 - c?u h? xe ô tô t?i hà n?i luôn túc tr?c 24/24 ?? giúp b?n gi?i quy?t s? c? b?t c? lúc nào.

*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? l?p ô tô

N?u b?n g?p s? c? x?t l?p, n? l?p chúng tôi s? thay l?p s? cua n?u b?n có l?p d? phòng thay th? ho?c vá l?p xe ô tô t?i ch?, tr??ng h?p l?p ô tô không s? d?ng chúng tôi s? ti?n hành thay m?i theo ?úng yêu c?u, tiêu chu?n kích c?, phù h?p v?i xe c?a b?n*Tr??ng h?p g?p s? c? nguyên nhân v? ?c quy ô tô

N?u xe ôtô không th? kh?i ??ng, di chuy?n ???c do ho?c ?c quy h?t ?i?n ??i c?u h? s? ti?n hành kích n? ?c quy, tr??ng h?p ?c quy ?ã h?ng chúng tôi s? thay m?i ?c quy, ?c quy thay th? ??m b?o phù h?p v?i t?ng lo?i xe và tu?i th? lâu dài

*Tr??ng h?p g?p s? c? không rõ nguyên nhân

N?u xe b?n g?p s? c? không rõ nguyên nhân ??i c?u h? s? nhanh chóng ki?m tra tìm nguyên nhân, kh?c ph?c s? c? t?i ch? nhanh chóng chính xác

*Tr??ng h?p xe ô tô g?p n?n ho?c h?ng hóc mu?n di chuy?n xe

N?u xe b?n g?p n?n ho?c g?p s? c? không th? s? lý t?i ch? c?n ??a xe v? gara, nhà,,,, chúng tôi s? C?u kéo xe ô tô c?a b?n ??n ??a ch? theo yêu c?u.*Tr??ng h?p b?n mu?n b?o d??ng s?a ch?a xe

Luôn là m?t ??a ch? s?a ch?a, b?o d??ng, ch?m sóc xe tin t??ng c?a khách hàng. Chúng tôi luôn c? g?ng ?? ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a m?i khách hàng v?i d?ch v? t?t nh?t.

V?i s? c?nh tranh gay g?t c?a các d?ch v? s?a xe ô tô Hà N?i nh? hi?n nay, S?a ch?a ô tô l?u ??ng Hà N?i v?n luôn ???c khách hàng khu v?c Hà N?i tin t??ng l?a ch?n vì s? uy tín và ??m b?o ch?t l??ng. N?u xe b?n th?y các hi?n t??ng b?t th??ng hãy liên h? ngay c?u h? xe ô tô t?i hà n?i m?i n?i m?i lúc. Ch? c?n b?n có nhu c?u, chúng tôi s? ph?c v? không qu?n ???ng xá xa xôi, không k? ngày ?êm hay ngh? l?. M?i cung ???ng b?n ?i s? luôn có d?ch v? c?a chúng tôi ??ng hành.

N?u g?p ph?i s? c? ? b?t c? ?âu, hãy nh?c máy và g?i ??n s? 0988 383 757- c?u h? xe ô tô t?i hà n?i ?? ???c h? tr?. ??i ng? nhân viên s?a ch?a ô tô l?u ??ng c?a chúng tôi s? luôn mang ??n cho b?n s? hài lòng cao nh?t, giúp b?n không l? vi?c, l? h?n vì các s? c? h? xe trên ???ng.
Hotline luôn tr?c 24/24 t?i Hà N?i0988 383 757
Reply With Quote
  #3  
Old 12-26-2019, 03:17 AM
vantien119 vantien119 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 283
Re: Gi?m 50% SIM S? ??P - ??u 03*05*07*08

AG- ??NG PH?C HÀ THÀNH áo gh? 2020

Reply With Quote
  #4  
Old 01-13-2020, 09:55 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 328
Re: Gi?m 50% SIM S? ??P - ??u 03*05*07*08

???????? ??NG PH?C Bà R?a - V?ng Tàu
------------------------------------------------------- ????
???? bán t?p d? ?en, may t?p d? cho bé
???? t?p d? làm nail ?ai ngang, ?ai chéo,?ai kép
???? t?p d? da hàn váy, in t?p d? m?ngto, bán t?p d? quán café cách ?i?u
???? t?p d? n?a thân, b? b?p, ??ng ph?c khác...
-----------------------------------------------------------------------


????


X??ng c?a hàng bán t?p d? Hà Thành

$Link$
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:42 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.