VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-23-2019, 09:59 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Làm th? nào ?? máy l?nh ít hao ?i?n nh?t có th? ?

H??ng d?n cách s? d?ng máy l?nh sao cho ti?t ki?m ?i?n và không t?n h?i s?c kh?e :

- Ch? ?? Cool (Làm mát).

Khi s? d?ng ch? ?? cool làm mát, qu?t s? ch?y liên t?c trong khi máy nén b?t và ch? t?t khi c?n thi?t ?? duy trì nhi?t ?? ?ã cài ??t. Ch? ?? làm mát ???c s? d?ng khi b?n mu?n làm mát phòng và duy trì ? nhi?t ?? phòng ?n ??nh ? ng??ng b?n ch?n, nh? v?y s? giúp b?n s? d?ng máy l?nh ti?t ki?m h?n r?t nhi?u so v?i ch? ?? bình th??ng.

- Ti?t ki?m n?ng l??ng ho?t qu?t thông minh.

Ch? ?? ti?t ki?m n?ng l??ng (Energy Saver Mode) ho?c qu?t thông minh (Fan Smart Mode) ???c dùng ?? gi?m vi?c tiêu th? n?ng l??ng c?a máy l?nh. N?u b?n s? d?ng ch? ?? này, s? có 2 tr??ng h?p x?y ra:

· Khi nhi?t ?? gi?m xu?ng d??i nhi?t ?? cài ??t, máy nén s? t?t và qu?t c?ng s? ???c t?t ?? ti?t ki?m n?ng l??ng tiêu th?. Nh?ng các qu?t s? ???c b?t và t?t m?i 2-3 phút ?? ki?m tra nhi?t ?? trong phòng.

· Khi nhi?t ?? t?ng cao h?n nhi?t ?? cài ??t, máy nén s? b?t cùng v?i các qu?t. Ch? ?? này r?t t?t vì nó làm gi?m tiêu th? n?ng l??ng c?a máy l?nh, nh?ng m?t s? ng??i dùng không thích ch? ?? này vì máy l?nh c? b?t - t?t liên t?c.

https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...u-cua-ban.htmlMÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: maylanhhailongvan.vn - maylanhhailongvan.com

- Ch? ?? v?n hành ban ?êm.

Ch? ?? v?n hành ban ?êm ch? ho?t ??ng cùng v?i ch? ?? làm mát (Cool). M?c ?ích là máy l?nh s? t?ng d?n m?c nhi?t ?? theo th?i gian. ?i?u này giúp làm t?ng ?? tho?i mái c?a b?n b?i vì, trong gi?c ng?, s? trao ??i ch?t trong c? th? con ng??i gi?m và do ?ó yêu c?u làm mát c?ng gi?m. Khi nh?n nút này, n?u ? ch? ?? làm l?nh mùa hè thì nhi?t ?? trong phòng sau m?i gi? t?ng thêm m?t ?? C r?i gi? nguyên.

https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...u-cua-ban.html

Ví d? ??t 27oC, nh?n nút, sau m?t gi? nhi?t ?? lên thành 28oC và sau 2 gi? lên 29oC và gi? ? m?c này cho ??n khi máy d?ng. Bên c?nh ?ó, l?i ích c?a ch? ?? này còn gi?m m?c tiêu th? n?ng l??ng c?a máy l?nh, ??ng th?i c?ng t?t cho s?c kh?e c?a gia ?ình b?n.Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

- Thi?t l?p t?c ?? qu?t.

H?u h?t các máy l?nh ??u có các ch? ?? thi?t l?p t?c ?? qu?t khác nhau g?m Auto (t? ??ng), Low (th?p), Medium (trung bình), High (cao); ho?c v?i m?t s? ?i?u khi?n nó s? có bi?u hi?n l?n l??t là 1 ch?m, 3 ch?m, 5 ch?m.

· Ch?n Auto, máy s? t? ??ng ch?n ch??ng trình cài ??t s?n thích h?p nh?t v?i nhi?t ?? bên ngoài và nhi?t ?? hi?n t?i bên trong.

· Còn l?i, qu?t càng to ??ng ngh?a v?i ?i?n n?ng s? tiêu t?n càng nhi?u, máy l?nh càng ?n và không khí trong phòng c?ng nh? da b?n càng nhanh khô.

· Thay ??i m?t n?c gió s? làm b?n c?m giác gi?ng nh? thay ??i m?t ?? C khi ??t nhi?t ?? cho máy l?nh.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 02:07 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.