VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-24-2019, 10:34 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
M? nên n?m lòng 5 b??c này ?? con tránh b?nh khi n?m máy l?nh

- Không s? d?ng máy l?nh 24/24.

B?t máy l?nh c? ngày s? khi?n không khí tù ??ng, không t?t cho s?c kh?e và h? hô h?p c?a tr?. Mu?n s? d?ng máy l?nh ?úng cách, m?i ngày, ít nh?t m? ph?i 2 l?n t?t máy l?nh, m? h?t các c?a, dùng qu?t ?u?i h?t không khí tù ??ng ra ngoài, ??ng th?i k?t h?p ?ón ánh n?ng vào phòng càng nhi?u càng t?t.

- Nhi?t ?? thích h?p.

Thân nhi?t c?a tr? em không gi?ng ng??i l?n, chính vì th? nhi?t ?? phòng phù h?p v?i ng??i l?n ch?a ch?c ?ã khi?n tr? con c?m th?y tho?i mái. Trung tâm ?i?u nhi?t c?a tr? ch?a hoàn thi?n, h? th?n kinh giao c?m và phó giao c?m ch?a hoàn thi?n, nh?t là tr? d??i 3 tu?i, cho nên, nhi?t ?? ngoài tr?i ch? c?n h?i t?ng lên là con ?ã b? nóng, do c? th? không ?i?u ti?t ???c và d? d?n ??n rôm s?y. V?y nh?ng n?u ?? l?nh quá c?ng r?t d? khi?n cho con b? ho, b? c?m.

Thông th??ng trong các phòng nuôi d??ng s? sinh ? b?nh vi?n luôn có m?c nhi?t ?? t? 27 – 29 ?? C. M?t kinh nghi?m nh? n?a cho m? ?? s? d?ng máy l?nh ?úng cách cho tr?, nên ?? m?c nhi?t ?? theo quy t?c: Khi ng??i l?n ?i vào phòng tr? con ph?i th?y h?i nóng và toát m? hôi thì là v?a, n?u ng??i l?n c?m th?y mát thì tr? s? l?nh.MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: maylanhhailongvan.vn - maylanhhailongvan.com

https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...u-cua-ban.html

- Cho con u?ng th?t nhi?u n??c.

L?i khuyên u?ng th?t nhi?u n??c ch?a bao gi? là th?a. Vi?c ?áng lo ng?i nh?t c?a tr? khi ? phòng máy l?nh là b? m?t n??c. ?i?u ?ó không nh?ng khi?n c? th? suy nh??c, d? b? ?m mà còn khi?n cho con hay g?p táo bón n?a. Do v?y, m?t kinh nghi?m s? d?ng máy l?nh ?úng cách ?ó là m? nên b? sung cho con th?t nhi?u n??c khi con n?m máy l?nh. Cho dù ?ó là n??c l?c, s?a m?, s?a công th?c, n??c trái cây hay canh súp…thì ??u có công d?ng bù n??c cho c? th? tr?, giúp tr? tránh ???c các v?n ?? không ?áng có khi dùng máy l?nh.

Ngoài ra m? còn c?n l?u ý thêm m?t nguyên t?c nh? trong ch? ?? ?n u?ng c?a tr?, ?ó là nên ?n nhi?u rau qu?, trái cây h?n m?t chút ?? n?u không th? cung c?p ?? n??c cho con m?t ngày, thì con c?ng s? không b? tình tr?ng m?t n??c.https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...u-cua-ban.html

- Quy t?c 3 phút.

S? chênh l?ch, thay ??i nhi?t ?? ??t ng?t gi?a trong và ngoài phòng máy l?nh có th? nhanh chóng làm “tan bi?n” ?i s?c ?? kháng c?a tr?, khi?n con d? b? s?t, c?m cúm và ho…

Tham kh?o m?t vài máy l?nh thích h?p cho gia ?ình b?n

Do v?y, cách s? d?ng máy l?nh ?úng cách ?ó là m? nên nh? m?i khi mu?n cho con t? phòng máy l?nh ra ngoài thì hãy m? c?a tr??c ?ó 3 phút, cho con ??ng ch?i g?n ?ó ?? quen v?i lu?ng không khí nóng bên ngoài. M?t khác, khi bé ? ngoài v?, ra nhi?u m? hôi, m? c?ng nên lau m? hôi cho con và ?? con ng?i ngh? ít nh?t 3 phút ? nhi?t ?? phòng bình th??ng, tránh cho bé vào ngay phòng máy l?nh có nhi?t ?? th?p ??t ng?t vì r?t có th? bé s? b? s?c nhi?t nghiêm tr?ng.

- Không ?? máy l?nh ch?a th?ng vào ng??i con.

H? hô h?p c?a con nh? còn r?t nh?y c?m. N?u qu?t gió c?a máy l?nh th?i th?ng vào m?t, vào ??u thì v?i nh?ng bé có c? ??a y?u s? r?t d? m?c nh?ng b?nh v? ???ng hô h?p nh? d? ?ng ???ng hô h?p, viêm m?i, viêm ph? qu?n, viêm ph?i, ?au h?ng. Do v?y, m? hãy s? d?ng máy l?nh ?úng cách b?ng vi?c ??ng ?? máy l?nh ch?a th?ng vào ng??i con nhé.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.