VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Teen Today
forgot Password
Register

Teen Today Dành riêng cho tuổi học trò .............................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-12-2016, 05:12 AM
kinglibra kinglibra is offline
Member
 
Join Date: Feb 2016
Posts: 4
S? l??c v? ng? pháp c? b?n ti?ng Nh?t ph?n 4

Ch? ?? hoc tieng nhat so cap là ch? ?? mình s? chia s? trong các bài vi?t liên quan ??n ti?ng Nh?t. Các b?n nh? ?ng h? mình nhé ! Trong quá trình h?c ti?ng Nh?t , luôn " kè kè " bên mình cu?n s? tay t? v?ng ti?ng Nh?t s? giúp các b?n có th? h?c t? v?ng m?i lúc , m?i n?i m?t cách hi?u qu? nh?t . Mình s? h??ng d?n các b?n cách làm cu?n s? tay ti?ng Nh?t ?? có th? chinh ph?c kho t? v?ng m?t cách d? dàng , hi?u qu? nh?t.
D??i ?ây là n?i dung mình s? chia s? nh?ng ki?n th?c, bài h?c, kinh nghi?m ?ã ?út rút trong quá trình h?c.

1. Cách nói gi?, phút:
???4?????
Bây gi? là 4 gi?.
2. Câu có s? d?ng ??ng t?:
???8???????5????????????
Tôi làm vi?c t? 8 gi? r??i ??n n?m gi? r??i.
????11???????
Hôm nay, tôi ng? lúc 11 gi?.
3. Cách chia ??ng t?:
Th? kh?ng ??nh
Th? ph? ??nh
Th?i hi?n t?i, t??ng lai
?????
??????
Th?i quá kh?
??????
??????????
Ví d?:
?????????
Bây gi? là m?y gi??
????????
Bây gi? là 6 gi?.
??????????4???????
Hà N?i, bây gi? là 4 gi? r??i chi?u.
??????????????????????
B?u ?i?n làm vi?c t? 7 gi? ??n 5 gi?.
???????????????????????
Th? vi?n ngh? th? 7 và ch? nh?t.
??????????????????
M?i sáng, b?n h?c lúc m?y gi??
??????????????
Tôi h?c lúc 7 gi?.
???????????????
Hôm qua, b?n có làm vi?c không?
?????????????????
Không, tôi không làm vi?c.
H?i tho?i:
??????????????????????????????????????
Xin l?i, cho tôi h?i, th? vi?n c?a tr??ng m? c?a t? m?y gi? ??n m?y gi? ??
??????????????
Th? vi?n m? c?a t? 7 gi? ??n 6 gi?.
???????????????
Ngày ngh? là th? m?y ??
????????
Ngày ngh? là th? 3.
?????????????????
C?m ?n b?n nhi?u.
Cu?i cùng hãy tìm cho mình nh?ng ch? ?? l?p h?c ti?ng nh?t mà b?n thích nh?t cùng v?i ng??i b?n Nh?t thông qua Facebook, Instagram,... - ?ây là cách t?t nh?t ?? luy?n nghe, nói cách này không ch? giúp ích cho ph?n nghe trong bài thi mà còn là s? chu?n b? t?t cho hành trình du h?c s?p t?i c?a b?n n?a.Trên ?ây là m?t s? cách h?c hi?u qu? mà mình chia s? Hi v?ng cho th? giúp các b?n chu?n b? t?t và tham d? k? thi n?ng l?c ??t k?t qu? t?t nh?t nhé!
__________________
trung tam tieng nhat sofl liên tục mở lớp tiếng nhật giao tiếp , tiếng nhật chuyên nghành cho mọi người
Reply With Quote

  #2  
Old 10-06-2016, 11:23 PM
MichaelJag MichaelJag is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2016
Location: Egypt
Posts: 577
Fuji Xerox Moves into High-Speed Color

A Focused Approach??It?? Essential to Growth! <a href="http://printing-in-china.net/Paper-Gift-Printing.html">Paper Gift</a> <a href="http://printing-in-china.net/box-printing.html">Box Printing</a> Free Special: WhatTheyThink from Toronto: Oh, Canada, Oh Canada ,FREE: New From Big Blue
WTT: Why is that this important? ,<a href="http://printing-in-china.net/Paper-Gift-Printing.html">Paper Gift</a> <a href="http://printing-in-china.net/box-printing.html">Box Printing</a>
printing-in-china.net
Reply With Quote
  #3  
Old 10-09-2016, 03:38 PM
CedricPriox CedricPriox is offline
Member
 
Join Date: Oct 2016
Posts: 19
???????? ?????????????

????? ?? ?????? ?? ??????. ?? ????? ????? ???????????? ?????? ?????? <a href="http://www.sibirki.net/">??????????? ????????????</a>. ??????? ?????.
????????? ?????? <a href="http://www.nsexy.net/" class="postlink">??????????? ????????????</a>, ?? ?????? ??????????? ????? ?????, ? ??????? ???? ?? ??? ???????.
??????? <a href="http://www.nsk.sex/">??????????? ????????????</a>. ??????? ????????? ? ??????? ????? ?????? ???????????.
???? ????? ?? ??????? ??????, ????? ? ???? ?????? ?? ??????<a href="http://www.sexonsk.me/" class="postlink">??????????? ????????????</a>,
Reply With Quote
  #4  
Old 10-09-2016, 03:44 PM
CedricPriox CedricPriox is offline
Member
 
Join Date: Oct 2016
Posts: 19
???????? ?????????????

????? ?? ?????? ?? ??????. ?? ????? ????? ???????????? ?????? ?????? <a href="http://www.sibirki.net/">??????????? ????????????</a>. ??????? ?????.
????????? ?????? <a href="http://www.nsexy.net/" class="postlink">??????????? ????????????</a>, ?? ?????? ??????????? ????? ?????, ? ??????? ???? ?? ??? ???????.
??????? <a href="http://www.nsk.sex/">??????????? ????????????</a>. ??????? ????????? ? ??????? ????? ?????? ???????????.
???? ????? ?? ??????? ??????, ????? ? ???? ?????? ?? ??????<a href="http://www.sexonsk.me/" class="postlink">??????????? ????????????</a>,
Reply With Quote
  #5  
Old 10-09-2016, 03:55 PM
CedricPriox CedricPriox is offline
Member
 
Join Date: Oct 2016
Posts: 19
???????? ?????????????

????? ?? ?????? ?? ??????. ?? ????? ????? ???????????? ?????? ?????? <a href="http://www.sibirki.net/">??????????? ????????????</a>. ??????? ?????.
????????? ?????? <a href="http://www.nsexy.net/" class="postlink">??????????? ????????????</a>, ?? ?????? ??????????? ????? ?????, ? ??????? ???? ?? ??? ???????.
??????? <a href="http://www.nsk.sex/">??????????? ????????????</a>. ??????? ????????? ? ??????? ????? ?????? ???????????.
???? ????? ?? ??????? ??????, ????? ? ???? ?????? ?? ??????<a href="http://www.sexonsk.me/" class="postlink">??????????? ????????????</a>,
Reply With Quote
  #6  
Old 10-09-2016, 04:04 PM
CedricPriox CedricPriox is offline
Member
 
Join Date: Oct 2016
Posts: 19
???????? ?????????????

????? ?? ?????? ?? ??????. ?? ????? ????? ???????????? ?????? ?????? <a href="http://www.sibirki.net/">??????????? ????????????</a>. ??????? ?????.
????????? ?????? <a href="http://www.nsexy.net/" class="postlink">??????????? ????????????</a>, ?? ?????? ??????????? ????? ?????, ? ??????? ???? ?? ??? ???????.
??????? <a href="http://www.nsk.sex/">??????????? ????????????</a>. ??????? ????????? ? ??????? ????? ?????? ???????????.
???? ????? ?? ??????? ??????, ????? ? ???? ?????? ?? ??????<a href="http://www.sexonsk.me/" class="postlink">??????????? ????????????</a>,
Reply With Quote
  #7  
Old 12-10-2016, 07:24 AM
ojfaiguiC ojfaiguiC is offline
Member
 
Join Date: Nov 2016
Posts: 16
aekmwynnbv

bcmlngodgm

bb.txt open error

xcziakbqyx

Hello World
Reply With Quote
  #8  
Old 12-10-2016, 09:24 AM
ojfaiguiC ojfaiguiC is offline
Member
 
Join Date: Nov 2016
Posts: 16
fyaywnmbnx

fjexactdqr

bb.txt open error

crilgvbsgp

Hello World
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Pháp Lu?t TP.HCM t? ch?c t?a ?àm “Gi?i pháp c?i t?o chung c? c?” trannhathumg Daily News 0 06-16-2016 04:27 AM
V?n d?ng ph??ng pháp dính bu?ng t? cung có ch?a ???c không ledatht Health and Beauty 0 06-04-2016 06:06 AM
Sao admin chua down truyen Hoi Phap Su phongdatquy Comments and Request on the Comics 0 12-19-2009 12:44 AM
Vua phap thuat aliviss Comments and Request on the Comics 8 08-19-2009 09:03 AM
Ai là thành viên truyen Naruto va Vua Phap Thuat vao day ngoctramvn Comments and Request on the Comics 30 07-04-2008 09:42 AM


All times are GMT -5. The time now is 01:41 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.