VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-17-2018, 01:43 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
B?o hi?m Nhân th? Prudential t?ng k?t 10 n?m hành trình Cùng Xây T??ng Lai

Ngày 16/05/2018, Công ty B?o hi?m Nhân th? Prudential Vi?t Nam ph?i h?p cùng Plan International t? ch?c l? khánh thành tr??ng m?m non Nà Dé (Hà Giang) theo mô hình “Tr??ng H?c An Toàn”.

Tr??c ?ó, vào ngày 26/04/2018, tr??ng m?m non Ba Ngày (Qu?ng Tr?) c?ng ???c khánh thành và ??a vào s? d?ng. ?ây c?ng là s? ki?n khép l?i 5 n?m hành trình “Cùng Xây T??ng Lai” c?a Prudential v?i nhi?u k?t qu? t?t ??p, ?óng góp tích c?c cho c?ng ??ng, ??c bi?t là tr? em
[?IMG]
Khánh thành tr??ng m?m non Nà Dé thu?c d? án “Tr??ng H?c An Toàn”

“Cùng Xây T??ng Lai” là d? án ???c kh?i x??ng và tri?n khai b?i Prudential Vi?t Nam t? n?m 2013 v?i ngu?n qu? ???c tài tr? t? ch??ng trình “Chairman’s Challenge” - m?t ch??ng trình ??ng ký tình nguy?n hàng n?m do T?p ?oàn Prudential phát ??ng dành cho toàn th? nhân viên Prudential toàn c?u. Sau 5 n?m tri?n khai, t?ng ngu?n v?n tài tr? t?i Vi?t Nam ??t 33,6 t? ??ng, nâng c?p và xây m?i 26 ngôi tr??ng nh?m mang ??n m?t c? s? h?c t?p t?t h?n cho kho?ng 2.000 h?c sinh t?i các t?nh thành trên c? n??c.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam.
Hotline: 1800 1247
Reply With Quote

  #2  
Old 12-12-2018, 12:09 PM
lenyesvn lenyesvn is offline
Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 23
Quote:
Originally Posted by azurelight View Post
Ngày 16/05/2018, Công ty B?o hi?m Nhân th? Prudential Vi?t Nam ph?i h?p cùng Plan International t? ch?c l? khánh thành tr??ng m?m non Nà Dé (Hà Giang) theo mô hình “Tr??ng H?c An Toàn”. Tr??c ?ó, vào ngày 26/04/2018, tr??ng m?m non Ba Ngày (Qu?ng Tr?) c?ng ???c khánh thành và ??a vào s? d?ng. ?ây c?ng là s? ki?n khép l?i 5 n?m hành trình “Cùng Xây T??ng Lai” c?a Prudential v?i nhi?u k?t qu? t?t ??p, ?óng góp tích c?c cho c?ng ??ng, ??c bi?t là tr? em [?IMG] Khánh thành tr??ng m?m non Nà Dé thu?c d? án “Tr??ng H?c An Toàn” “Cùng Xây T??ng Lai” là d? án ???c kh?i x??ng và tri?n khai b?i Prudential Vi?t Nam t? n?m 2013 v?i ngu?n qu? ???c tài tr? t? ch??ng trình “Chairman’s Challenge” - m?t ch??ng trình ??ng ký tình nguy?n hàng n?m do T?p ?oàn Prudential phát ??ng dành cho toàn th? nhân viên Prudential toàn c?u. Sau 5 n?m tri?n khai, t?ng ngu?n v?n tài tr? t?i Vi?t Nam ??t 33,6 t? ??ng, nâng c?p và xây m?i 26 ngôi tr??ng nh?m mang ??n m?t c? s? h?c t?p t?t h?n cho kho?ng 2.000 h?c sinh t?i các t?nh thành trên c? n??c. Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam. Hotline: 1800 1247
H?p Android Tivi Box Tx3 mini Ram 2GB - Rom 16GB giá 579.000 gi?m -47%

Link ??t mua trên Lazada http://bit.ly/tx3-mini

Android box Tx3 mini V?i c?u hình m?nh m? Ram 2gb- Rom 16 Ch?y trên n?n t?ng Android 7.1.2 giúp cho s?n ph?m luôn ??t hi?u n?ng c?c m?nh m? .


S?n ph?m h? tr? ??y ?? các c?ng k?t n?i nh? HDMI , AV, USB , hay th?m chú là khe th? nh? TF có kh? n?ng nâng c?p b? nh? cho Tx3 mini
S?n ph?m ???c tính h?p c?ng âm thanh quang h?c cho âm thanh trung th?c ??n t?ng chi ti?tC?ng mang Lan cho phép b?n c?m tr?c ti?p dây m?ng trong tr??ng h?p nhà b?n không có wiif hay m?ng y?u
Ngoài ra v?i vi?c có ??ng h? led hi?n th? làm cho Tx3 mini trông nh? 1 siêu ph?m c?a gi?i công ngh??? phân gi?i t?i ?a lên ??n 4k cho phép Tx3 mini tr? thành ông vua trong phân khúc s?n ph?m d??i 1 tri?u
Ngoài ra khi mua s?n ph?m các b?n s? ???c s? d?ng các ph?n m?m xem mi?n phí t? Smart New VN ngoài ra còn ???c h??ng ch? ?? b?o hành 1 ??i 1 trong 1 n?m .
Quá tuy?t ph?i không nào . Nhanh tay ??t hàng ?? còn ???c giá r? khi còn Khuy?n M?i
???? C?u hình chi ti?t :
Ram 2GB - Rom 16GB - OS 7.1.2
GPU: ARM Mali-450 (5 Cores)
CPU: Amlogic S905W 64 Bit l?i 5 siêu m?nhGiao di?n Android Tivi - S? d?ng Ti?ng Vi?t
?? phân gi?i 4k video - H? tr? nhi?u c?ng k?t n?i HDMI , AV , USB , TF ...
H? tr? 5G WiFi , M?ng Lan - WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac
Có c?ng âm thanh quang h?c trung th?c ??n t?ng chi ti?t
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.