VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Poems
forgot Password
Register

Poems Những bài thơ Sưu tầm và những sáng tác tự do.

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-11-2018, 01:53 AM
vuhoamarket79 vuhoamarket79 is offline
Member
 
Join Date: Jun 2018
Posts: 5
Sang quán cafe qu?n bình tân g?n aeon bình tân

Hi?n t?i vì b?n vi?c riêng, không th? ti?p t?c qu?n lý kinh doanh nên mình mu?n sang quán Cafe cho b?n nào có nhu c?u.
N?u b?n ?ang c?n ??a ?i?m ?? b?t ??u gi?c m? kh?i nghi?p ngành F&B, ho?c mu?n m? r?ng th??ng hi?u, thêm chi nhánh ? Qu?n Bình Tân thì ?ây là c? h?i không th? t?t h?n dành cho b?n!
Mình li?t kê các ?u ?i?m c?a ti?m ?? các b?n tham kh?o:
Quán n?m ngay m?t ti?n ???ng l?n, ??p Vành ?ai Trong trung tâm Qu?n Bình Tân, g?n v?i Aeon Bình Tân ,l?u l??ng khách khu v?c này c?c ?ông. L? ???ng r?ng 5m, và có h?m ?? xe khách tho?i mái, an toàn.

Giá thuê nhà r?, có th? nói r? nh?t khu v?c này. Ch? nhà r?t thi?n chí, nhi?t tình.

Di?n tích 10 x 25 m, 1 tr?t 2 l?u , t?ng di?n tích s? d?ng l?n, ??p và thoáng mát.

Th??ng hi?u The Coffee X ?ã kh?ng ??nh ???c ch?t l??ng c?a mình,nên l??ng khách quen t?i quán khá ?n ??nh. Xung quanh là khu v?c v?n phòng,ngân hàng,có l?i th? n?u bán thêm c?m tr?a v?n phòng (b?p có s?n).

Các d?ng c?,máy móc pha ch?,t? l?nh,t? mát,camera,wifi gói doanh nghi?p,máy l?nh,bàn gh?... t?t c? ??u có s?n, b?n vào có th? kinh doanh ???c ngay không t?n chi phí s?a ch?a.
Vì ti?m là tâm huy?t c?a mình,nên các b?n mu?n xem ti?m có th? t?i xem,c?n trao ??i tr?c ti?p liên h? mình ?? h?n g?p. Nh?ng ?? tránh ?nh h??ng ??n ho?t ??ng kinh doanh,xin ??ng h?i nhân viên vì quán v?n ho?t ??ng bình th??ng.

??a ch?: 183 Vành ?ai Trong, p. Bình Tr? ?ông B, Bình Tân ( G?n Aeon Bình Tân)
Giá sang quán coffee: 1 t? 500 tri?u ??ng , có giá t?t cho b?n nào có ý ??nh nghiêm túc và nhanh g?n.
Liên h?: 0916-ba-chín-3739
C?m ?n các b?n ?ã ??c tin,mong s?m ???c h?p tác cùng các b?n.
Reply With Quote

  #2  
Old 07-11-2018, 07:08 AM
rominPn rominPn is offline
Member
 
Join Date: Oct 2017
Location: Russia
Posts: 10
Bravo, your idea simply excellent

It is scandal!
Reply With Quote
  #3  
Old 07-11-2018, 08:37 AM
malyshThymn malyshThymn is offline
Member
 
Join Date: Jan 2018
Location: Russia
Posts: 11
I think, that you commit an error. Let's discuss. Write to me in PM.

In it something is. I will know, many thanks for an explanation.
Reply With Quote
  #4  
Old 07-11-2018, 10:10 PM
VanilaThymn VanilaThymn is offline
Member
 
Join Date: Jan 2018
Location: Russia
Posts: 9
Bravo, this brilliant idea is necessary just by the way

It is very valuable information
Reply With Quote
  #5  
Old 07-12-2018, 06:19 AM
Kr_rydanov1985 Kr_rydanov1985 is offline
Member
 
Join Date: Oct 2017
Location: Russia
Posts: 12
? ??????, ??? ?? ?? ?????. ??????? ??????? ???. ?????? ??? ? pm.

??? ??????? ??? ????????. ????? ????????.
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
sang quán cafe

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 02:48 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.